Viziune bilaterală. Misiune, viziune, valori | Ministerul Educației și Cercetării

Viziune bilaterală
Ce sunt cataracta bilaterală? În mod obișnuit, lentilele ochilor sunt clare. Când devin tulburi și opace, acestea se numesc viziune bilaterală. Deși cataracta nu se întinde neapărat de la un ochi la altul, acestea apar de obicei în ambii ochi cataractă bilaterală. Rata și gradul de dezvoltare pot varia între cele două ochi.

Numai un sistem de informare statistică eficient va putea furniza datele economice, financiare şi sociale fiabile şi recente, necesare pentru construirea şi urmărirea procesului de reformă, pentru promovarea dezvoltării şi democraţiei, precum şi a sectorului privat. În cadrul reuniunii de la Copenhaga a Consiliului Europei, adeziunea viitoare a României la Uniunea Europeană a fost recunoscută viziune bilaterală un obiectiv comun. Una din condiţiile primordiale pentru atingerea acestui obiectiv va funcţiona unui astfel de sistem de informare statistică.

viziune bilaterală

În Declaraţia Viziune bilaterală, semnată în ianuariede către Institutele Statistice din şapte ţări ale Europei Centrale şi Orientale şi Oficiul Statistic al Comunităţilor Europene, acestea din urmă au elaborat în mod conjugat un program de lucru în vederea: implementării de măsuri legale şi administrative necesare pentru realizarea de servicii statistice adaptate unei societăţi democratice şi unei economii de piaţă; introducerii de standarde, clasificări şi metodologii statistice, care sunt utilizate în cadrul Uniunii Europene şi pe plan internaţional; să permită, celor şapte ţări, odată cu adeziunea lor, să furnizeze toate statisticile Comisiei Europene, în acelaşi mod cu Statele membre.

O strânsă cooperare statistică între România şi Uniunea Europeana va permite atingerea obiectivelor fixate în toate domeniile de interes comun.

viziune bilaterală

Cele două părţi se vor concentra pe domeniile următoare: promovarea sistemului statistic al României; armonizarea statisticilor naţionale româneşti cu metodele, standardele şi clasificările internaţionale şi în special cu cel al Uniunii Europene ; furnizarea de date necesare menţinerii şi urmăririi reformei economice; viziune bilaterală la dispoziţie a datelor micro şi macro economice necesare factorilor economici din sectorul privat; viziune bilaterală confidenţialităţii datelor statistice; schimbul de informaţii statistice; adoptarea progresivă a principiilor şi normelor sistemului statistic al Uniunii Europene.

În vederea atingerii acestor obiective, este oportun să se asigure o coordonare eficientă a viziune bilaterală activităţilor de cooperare care va permite utilizarea optimă a resurselor umane şi financiare, precum şi repartizarea efectivă a sarcinilor ce incumbă din diferite programe.

viziune bilaterală motivul scăderii acuității vizuale

Baza esenţială pentru realizarea programelor de cooperare va fi programul de lucrucare cuprinde proiectele statistice ale perioadei de tranziţie ale Comisiei Naţionale pentru Statistică din România.

Programul de lucru multianual pentru şi până viziune bilaterală anul este în curs de pregătire. Ţinând cont de documentul de lucru, elaborat de Comisia Naţională pentru Statistică asupra strategiei viitoare, cooperarea dintre cele două oficii statistice se va baza în principal pe: punerea la dispoziţia Comisiei Naţionale pentru Statistică din România de metodologii statistice, precum şi legislaţia comunitară relativă statisticilor; elaborarea şi urmărirea unui program de asistenţă tehnică pentru statistica românească cu aspectele următoare: organizarea de vizite de lucru ale statisticienilor români în Statele membre ale Uniunii Europene; vizite ale consultanţilor tehnici din Statele membre în Viziune bilaterală organizarea de seminarii şi cursuri de pregătire specifice; participarea la grupele de lucru ale EUROSTAT; organizarea de anchete pilot.

Comisiei Naţionale pentru Statistică îi revine sarcina de coordonare între ţara sa şi Grupul celor 24 de ţări — cunoscut ca G24 — precum şi organizaţiile internaţionale. Viziune bilaterală acest sens Comisia Naţională pentru Statistică va fi asistată de către Consiliul de Orientare al Activităţii Statistice, care este format din reprezentanţii din diferite Ministere, institute de cercetare, universităţi, sindicate şi mass-media.

viziune minus 8 operație cum să faci față geloziei și suspiciunilor

Resurse financiare considerabile au fost alocate până în prezent în cadrul programului regional PHARE pentru finanţarea cooperării statistice.

Această Declaraţie Comună a fost semnată pentru a marca începutul unei perioade viziune bilaterală strânsă cooperare între cele două părţi.

Consolidarea şi creşterea imaginii Consolidarea şi creşterea imaginii şi vizibilităţii CCI Bihor În domeniul relaţiilor publice va urmări în acest an creşterea vizibilităţii CCI Bihor pe linie de comunicare publică prin consolidarea platformei media proprii şi viziune bilaterală notorietăţii activităţii CCI Bihor prin iniţierea şi organizarea de conferinţe cu tematici relevante pentru mediul de afaceri. În vederea realizării acestor obiective redăm în cele de urmează acţiunile ce vor fi întreprinse: Continuarea editării newsletter-ului electronic BH Business cu conţinut propriu de business şi dezvoltarea acestui produs din perspectiva editorială. Dezvoltarea parteneriatelor cu CCI Judeţene şi Bilaterale şi alte societăţi sau publicaţii de specialitate pentru preluarea de conţinut şi promovare reciprocă cu site-urile proprii şi cu media locală; Dezvoltarea parteneriatelor media; Continuarea mediatizării serviciilor oferite de CCI Bihor în beneficiul mediului de afaceri Consultanţă Societăţi Comerciale — Constituire, viziune bilaterală Înregistrare, — Modificare Acte Constitutive, Asistenţă Proprietate Industrială Mărci,D.

Mai multe despre acest subiect