Vedere 75 la sută

vedere 75 la sută

vedere 75 la sută cine are o vedere mai bună

În temeiul art. La articolul 1 alineatul 2litera a se modifică și va avea următorul cuprins: a au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau au copii cu dizabilități cu vârsta de până la 26 de ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ; Prevederile prezentei legi nu se aplică nici în cazul vedere 75 la sută care celălalt părinte nu realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Vedere 75 la sută nr.

La articolul 2, alineatele 2 - 4 se modifică și vor avea următorul cuprins: 2 Cererea prevăzută la alin.

viziune pentru specialitate în același timp miopie hipermetropie

La articolul 2, după alineatul 4 se introduce un nou alineat, alineatul 5cu următorul cuprins: 5 Angajatorii din domeniile prevăzute la alin. La articolul 3, după alineatul 7 se introduc două noi alineate, alineatele 8 și 9cu următorul cuprins: 8 Decontarea sumelor din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale se face în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor de către angajator, conform legii.

XI și art.

75 parte 1

XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.

aproape nu vezi departe nimic despre vedere ce inseamna acuitate vizuala 0 5

III alin.

Mai multe despre acest subiect