Refacerea documentelor de viziune, ContField - Servicii ContField

Autentificare - herminrentacarcluj.ro

Cerere pentru eliberarea actului de identitate; 2.

refacerea documentelor de viziune

Actul de identitate; persoanele care dețin carte de identitate, trebuie să predea și cartea de alegător; 3. Certificatul de naștere, original și xerocopie; 4. Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și xerocopie; 5.

refacerea documentelor de viziune acuitatea vizuală 0 9 și 0 7

Certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original și xerocopie; 8. Actul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și xerocopie Deschide link ; Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate 7 leiachitată la casieriile Primăriei mun.

refacerea documentelor de viziune

Sibiu sau la oficiile poștale din mun. PRECIZĂRI: Persoana are obligația de a solicita eliberarea actului de identitate, cu cel mult de zile și cel puțin 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate.

refacerea documentelor de viziune

Dacă solicitantul nu este proprietarul spaţiului de locuit, declarația de primire în spațiu a găzduitorului va fi dată în scris în fața funcționarului din ghișeu sau a notarului public,a polițistului de siguranță publică, a funcționarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al Refacerea documentelor de viziune din străinătate.

Mai multe despre acest subiect