Recomandare pentru deficiențe de vedere pentru părinți

Informații și resurse utile pentru părinți

Recomandări pentru părinți cu deficiențe de vedere

Agheana Viorel Studii de psihologie pozitivă, Editura Universitară, București,ISBN: Noi perspective în educația copiilor cu deficiență mintală Viorel Agheană Deficienţa mintală reprezintă o insuficienţă globală, un complex de manifestări eterogene ce vizează întreaga personalitate, structură, organizare, dezvoltare intelectuală, afectivă, psihomotrică, comportamental-adaptativă.

Aceste limitări se manifestă prin întârzieri de dezvoltare la nivel intelectual, reacții imature sau nepotrivite la influențele mediului înconjurător și performanțe sub medie în domeniile academic, psihologic, lingvistic și social. Aceste limitări creează dificultăți pentru individ, în comparație cu cei de aceeași vârstă sau cu un background cultural și social asemănător. Din punct de vedere istoric, s-a considerat că persoanele cu deficiență mintală sunt incapabile să învețe, drept consecință, au fost sistematic plasate în responsabilitatea unor instituții care se centrau mai degrabă pe îngrijirea acestora, decât pe educația lor.

De obicei, familiile copiilor cu deficiență mintală erau sfătuite să plaseze copiii în astfel de instituții la scurt timp după naștere iar cazurile de abandon erau extrem de numeroase.

viziunea stă într-un singur ochi

Cu toate acestea, încă de la sfârșitul anilor profesioniștii din domeniul educației speciale au început să pună sub semnul întrebării instituționalizarea persoanelor cu deficiență mintală, așa că importanța acordată educației și instrucției a crescut.

Concepția conform căreia persoanele cu deficiență au aceleași drepturi ca orice altă persoană - de a fi participanți activi în societate și nu doar subiecți ai diferitelor programe de suport și de a beneficia de serviciile educaționale, sociale și medicale fără nici o restricție - este relativ nouă, cu accent mai ales în ultimii 25 de ani. Acest lucru nu presupune că aceste drepturi nu au fost recunoscute în diferite momente din trecut; ceea ce distinge situația contemporană este faptul că drepturile lor au fost acum afirmate în mod oficial în diverse declarații de drepturi și legislație națională și internațională.

Legislația din România, Legea nr.

Навигация по записям

Educația incluzivă presupune integrarea cu drepturi depline a elevilor cu deficiențe în aceeași clasă cu elevii de vârstă cronologică asemănătoare, cu suportul și serviciile necesare pentru a beneficia de activități educative. Elevii cu deficiențe, chiar dacă nu reușesc să atingă performanțele medii ale colegilor de aceeași vârstă cronologică, pot dobândi cunoștințe și abilități valoroase prin participarea la lecții.

nu a existat nicio viziune după somn câte dioptrii viziune 0 8

Elevul este sprijinit în a viziune bună într-un mediu cu așteptări înalte și este foarte probabil să se implice cu o mai mare determinare în activitățile de învățare. În general nu se așteptă ca elevii cu deficiențe să învețe exact același conținut, în același mod ca și colegii de clasă, dar ar trebui să fie provocați să învețe cât mai mult posibil.

Colaborarea dintre cadrele didactice implicate în educația elevilor cu deficiențe învățător, profesor de sprijin, psiholog, consilier școlar, logoped este un semn distinctiv al educației incluzive.

Informații și resurse utile pentru părinți

Membrii echipei nu acționează în mod izolat, ci în Studii de psihologie pozitivă, Editura Universitară, București,ISBN: colaborare, având întotdeauna în vedere nevoile de sprijin ale elevului cu deficiențe integrat în școala de masă. Această abordare presupune pregătirea cu atenție a lecțiilor, care ar trebui să ia în considerare nevoile elevului și modul în care cunoștințele vor fi predate.

  1. Coloboma iris viziune
  2. Recomandări pentru o bună interacțiune cu persoanele cu deficiențe de vedere
  3. Tipuri de deficiențe de vedere în
  4. Recomandări pentru părinți cu deficiențe de vedere

Intenția este aceea de a valorifica și ține seama de modul diferit în care elevii învață, astfel încât toți elevii să aibă acces la materialul prezentat. În cazul copiilor cu deficienţă mintală este dificil să se facă aprecieri în legătură cu ceea ce sunt capabili să recomandare pentru deficiențe de vedere pentru părinți şi ceea ce nu pot face, indiferent de ariile de dezvoltare avute în vedere.

Ca în cazul multor copii cu nevoi speciale, este mai uşor să se facă presupunerea că ei sunt mult mai neajutoraţi decât sunt în realitate. Când se constată că nu pot realiza anumite sarcini, inevitabil se va face presupunerea că potențialul lor este limitat, lucru fals pentru că,la fel ca şi în cazul oricărei alte persoane, variabilitatea şi capacităţile copiilor cu deficienţă mintală sunt diferite şi sunt influențate semnificativ de personalitatea fiecăruia.

Recomandări pentru părinți cu deficiențe de vedere și auz ale copiilor

O parte dintre adulți tind să devină nervoși și anxioși atunci când intră în contact cu un copil cu handicap pentru prima dată. Acest fapt reprezintă o reacție tipică, ce are drept substrat nu atât lipsa de cunoștințe despre deficiență în ce inseamna acuitate vizuala 0 5, ci mai ales o întreagă pleiadă de informații neverificate și prejudecăți legate de persoanele cu deficiențe.

Odată depășite prejudecățile și barierele impuse de acestea, acceptarea faptului că un copil este doar un copil - indiferent de capacitățile lui fizice sau intelectuale - este una firească. Singura modalitate prin care se poate ajunge la integrarea firească a acestor copii este educarea societății în ansamblul ei.

5 thoughts on “Recomandare pentru părinți pentru copii cu deficiențe de vedere”

În momentul în care vor exista campanii eficiente de conștientizare și informare care să aibă în centrul lor copiii cu deficiențe, va fi fost făcut primul pas către o societate tolerantă, care va accepta faptul că acești copii au aceleași drepturi ca orice ființă.

Strategii privind comunicarea cu elevul cu deficiență mintală Una dintre principalele trăsături ale copiilor cu deficiență mintală moderată este greutatea cu care mulți dintre ei dobândesc și folosesc limbajul. Chiar și copiii cu deficiență mintală ușoară pot rămâne serios în urmă cu achiziționarea limbajului, față de copiii normali.

ce înseamnă viziunea 03

O parte dintre copiii cu deficiență mintală severă nu ajung niciodată să-și însușească limbajul, de aceea este necesar să se dezvolte pentru ei metode alternative de comunicare spre exemplu PECS, un sistem de imagini și simboluri cu ajutorul cărora să învețe să comunice. Vocabularul copiilor cu deficiență mintală este mult mai sărac decât cel al copiilor normali de aceeaşi vârstă, iar decalajul dintre forma pasivă şi cea activă a acestuia este semnificativ.

Informații și resurse utile pentru părinți | DARUL SUNETULUI

Frecvent, noţiunile abstracte sunt însuşite doar ca etichete verbale, ceea ce împiedică folosirea lor adecvată. Frazele sunt mai scurte şi defectuos alcătuite, cu multe dezacorduri, greşeli de topică sau omisiuni. Vorbirea copiilor cu deficiență mintală are un fals caracter de economicitate.

miopia a început

Precaritatea limbajului şi a comunicării este amplificată de handicapul socio-cultural. Lipsa unor deprinderi de comunicare fiabile, în contexte sociale cât mai variate, blochează iniţierea şi cultivarea unor relaţii interpersonale de calitate, menţinându-i pe copiii cu deficienţă mintală într-o perpetuă stare de izolare. Majoritatea elevilor cu deficiență mintală au nevoie de asistența unui logoped, dar îmbunătățirile în pronunție, voce și modul de articulare al cuvintelor sunt destul de lente la acești copii.

În plus, rămâne aceeași problemă a incapacității de a generaliza, problemă evidentă mai ales în cazul limbajului, care este de cele mai multe ori decontextualizat la clasă și greu de utilizat. În plan semantic, este prezentă sărăcia de idei, un dezacord între ceea ce exprimă și realitatea, dar și o înțelegere simplificată sau trunchiată a ideilor vehiculate.

3 thoughts on “Recomandări pentru părinți cu deficiențe de vedere”

Fragilitatea și labilitatea conduitei verbale - o caracteristică a limbajului copilului cu deficiență mintală descrisa de E. Verza - constă în neputința copilului de a exprima logico-gramatical conținutul situațiilor semnificative, Studii de psihologie pozitivă, Editura Universitară, București,ISBN: neputința de a se menține la nivelul unui progres continuu și de a-și adapta conduita verbală la schimbările ce apar în diverse împrejurări.

Ce faci cand copilul te MINTE? - Parinti Isteti

De asemenea, este posibil ca elevul cu deficiență mintală să poată vorbi relativ bine la un moment dat, dar ulterior să manifeste dereglaje accentuate și chiar regres la nivelul limbajului și comunicării. În cazul necesității comunicării cu un copil cu deficiență mintală, există o serie de recomandări cu caracter general care pot recomandare pentru deficiențe de vedere pentru părinți la o mai bună receptare a mesajului.

Recomandare pentru părinți pentru copii cu deficiențe de vedere

Persoanele cu deficiență mintală pot avea dificultăți în înțelegerea limbajului, dacă acesta este mai complex și cuprinde concepte abstracte, astfel încât se recomandă: - vorbirea recomandare pentru deficiențe de vedere pentru părinți rar și cu pauze, astfel încât copilul cu deficiență mintală să aibă timp să proceseze informația; - vorbirea clară și folosirea de propoziții scurte; - formularea întrebărilor trebuie să fie cât se poate de clară și să nu presupună un răspuns complex: ex.

Se poate augumenta mesajul verbal folosind imagini, desene sau mesaje scrise; - verificarea permanentă a faptului că elevii au înțeles mesajul: le veți cere să repete ce ați spus cu propriile lor cuvinte; - încurajarea copiilor să vă atenționeze dacă nu au înțeles, prin ridicarea mâinii, de exemplu.

Persoanele cu deficiență mintală pot avea dificultăți în exprimarea gândurilor și sentimentelor pe care le au la un moment dat.

Mai multe despre acest subiect