Grădinițe speciale pentru vedere

Opinii primite la redacţie: Cum redeschidem grădiniţele: provocări şi 3 potenţiale scenarii

Capitolul Educarea și instruirea copiilor preșcolari cu dizabilități complexe și multiple 1. Etiologia tulburărilor de dezvoltare complexe și multiple la copii 2. Cu privire la clasificarea tulburărilor de dezvoltare complexe și multiple la copii 3. Probleme de creștere a unui copil cu tulburări complexe și multiple în familie 4. Sarcinile educației speciale preșcolare a unui copil cu tulburări complexe și multiple Capitolul 1.

Școala Gimnazială Specială Pentru Deficienți De Vedere

Probleme generale ale pedagogiei preșcolare speciale Cerințe grădinițe speciale pentru vedere pentru organizarea și conținutul corecției Capitolul 3. Educarea și instruirea copiilor preșcolari Capitolul 4. Educarea și instruirea copiilor preșcolari Capitolul 5.

Educarea și instruirea copiilor preșcolari Capitolul 7.

grădinițe speciale pentru vedere dezvoltarea gândirii cu deficiențe de vedere

Educarea și instruirea copiilor preșcolari Capitolul 8. Educația și formarea copiilor de vârstă fragedă și preșcolară Capitolul 9. Educarea și instruirea copiilor preșcolari cu poate plânsul deteriora vederea Capitolul Educarea și instruirea copiilor grădinițe speciale pentru vedere Capitolul Educarea și instruirea copiilor preșcolari cu complexe 2.

Svetlana Ozimchuk "Crearea condițiilor pentru dezvoltarea copiilor preșcolari cu insuficiență vizuală" Copilăria preșcolară - perioada de naștere a individului, dezvăluirea inițială a forțelor creatoare ale copilului, formarea fundațiilor individualității. Sarcina principală a DOW este că copilul devine sănătos, vesel, dezvoltat armonios și activ. În preșcolar există șase grupuri pentru copii cu deficiențe de vedere.

Sistemul de educație preșcolară a copiilor cu deficiențe de vedere Instituțiile preșcolare diferențiate și grupurile preșcolare din grădinițe și internate sunt deschise pentru copiii cu deficiențe de vedere: grădinițe, creșe de zi și grupuri grădinițe speciale pentru vedere pentru copii orbi; grădinițe, creșe de zi și grupuri preșcolare pentru copii cu deficiențe de vedere; grădinițe, creșe de zi și grupuri preșcolare pentru copii cu strabism și ambliopie. În prezent, există o rețea de instituții preșcolare speciale de tip mixt, care include în principal copii cu strabism și ambliopie, un număr de deficienți de vedere și un număr mic de copii orbi.

Scopul acestor instituții este de a oferi tratament, o posibilă restaurare a vederii și de a preveni deteriorarea stării sale, precum și crearea unor condiții corective și compensatorii în procesul de formare și educare, cum afectează magneziul vederea a preveni apariția de abateri secundare în depistarea precoce a patologiei oculare și pentru a depăși, slăbi sau elimina deficiențele activității cognitive, anomalii fizice unele trăsături de personalitate nedorite ale copiilor cu deficiențe de vedere.

Instituțiile preșcolare pentru copiii cu deficiențe de vedere lucrează conform unui program special, construit ținând cont de unicitatea dezvoltării copiilor și caracteristicile formării activității lor cognitive, a sferei motorii și a trăsăturilor de personalitate.

Predarea copiilor are ca scop dezvoltarea, corectarea viziune oculară nouă în compensarea deficiențelor de dezvoltare la copiii cu deficiențe de vedere din cauza gradului și naturii defectului vizual. Educația pentru copiii cu deficiențe de vedere la grădiniță se desfășoară în clasă cu un grup de 10 copii orbi și cu deficiențe de vedere sau copii cu strabism și ambliopie.

Clasele sunt frontale, subgrup sau individuale. Conținutul formării și educației copiilor cu deficiențe de vedere are ca scop rezolvarea sarcinilor generale și speciale de grădinițe speciale pentru vedere a cunoștințelor, abilităților și abilităților care asigură nevăzătorilor, cu deficiențe de vedere și copiilor cu strabism și ambliopie o intrare cu succes la școală. Programele speciale sunt dezvoltate pe baza curriculei în grădinița de învățământ general.

Odată cu aceasta, au fost introduse secțiuni speciale privind dezvoltarea percepției vizuale și formarea reprezentărilor obiective, adaptarea și orientarea socială în spațiu, dezvoltarea atingerii, percepția auditivă, exerciții de fizioterapie, ritmică și corectarea tulburărilor de vorbire. Metodele de predare în instituțiile preșcolare se produse care îmbunătățesc vederea pe principiile didactice generale ale predării și ținând cont de particularitățile dezvoltării copiilor cu deficiențe de vedere, percepția lor vizuală sau tactilăactivitatea cognitivă și oportunitățile compensatorii.

Folosirea metodelor și tehnicilor speciale are ca scop corectarea percepției vizuale, reprezentări obiective, orientarea în spațiu, depășirea deficiențelor dezvoltării vorbirii, a activității practice etc. Un loc important în formare îl ocupă vizualizarea, care se adaptează condițiilor de percepție vizuale sau tactileiar mijloacele optice de corectare a percepției vizuale a materialului grădinițe speciale pentru vedere sunt utilizate pe scară largă.

Pentru a depăși verbalismul reprezentărilor obiective și pentru a extinde experiența senzorială, se lucrează special pentru a ne familiariza cu realitatea din jur în excursii și observație, în timp ce rolul important este acordat rolului regulator al vorbirii ca mijloc de compensare a grădinițe speciale pentru vedere și a viziunii scăzute. Pentru corectarea deficiențelor în dezvoltarea acțiunilor substanțiale și practice, se utilizează metoda pas cu pas, executarea operațională a sarcinilor în munca manuală, proiectare, modelare, aplicare etc.

  1. Opinii primite la redacţie: Cum redeschidem grădiniţele: provocări şi 3 potenţiale scenarii
  2. Vezi mai multe articole din categoria social Gradiniţa cu program prelungit a început activitatea pe data de 16 iunie şi conform anchetei epidemiologice, la apariţia primului caz de coronavirus erau 26 de copii şi şase angajaţi.

Ca urmare a unei abordări integrate a educației grădinițe speciale pentru vedere creșterii copiilor, se formează activitatea copilului și interacțiunea acestuia cu realitatea din jur și cu oamenii.

Dezvoltarea corespunzătoare a copilului este facilitată de organizarea continuității între educația din grădiniță și internatele pentru copiii cu deficiențe de vedere, precum și între educația publică și cea de familie. Un loc important în procesul pedagogic îl ocupă activitatea de continuitate și interconectare a lucrărilor corecționare-educaționale și de reabilitare medicală, de dezvoltare și activare a vederii, de protecția acesteia, precum și de întărirea stării generale de sănătate.

Grădinița, școala pentru copii cu strabism și ambliopie este o instituție educațională specială destinată tratamentului, educației și formării copiilor de vârstă timpurie și preșcolară. Îndrumările pedagogice generale sunt oferite de departamentele de învățământ, iar responsabilitatea furnizării tratamentului revine departamentelor de sănătate. În grădinițe - creșe, copiii de la 2 la 7 ani sunt acceptați.

grădinițe speciale pentru vedere

Selecția copiilor se realizează pe baza unui raport medical și a unei examinări psihologice și pedagogice a comisiilor psihologice, medicale și pedagogice. Tehnica de examinare este o serie de sarcini de joc care vă permit să identificați nivelul de dezvoltare psihofizică a unui copil de o anumită vârstă. Decizia de admitere în instituție, cu privire la retragerea din ea sunt luate de către comisia psihologică, medicală și pedagogică. Scopul principal al instituțiilor preșcolare pentru copiii cu strabism și ambliopie este de a oferi asistență completă copiilor.

Focar de COVID-19 într-o grădiniţă privată: 2 copii, testaţi pozitiv şi internaţi în spital

Instruirea și educația includ următoarele sarcini: clarificarea nivelului de dezvoltare psihofizică și organizarea condițiilor adecvate pentru formare și educare; grădinițe speciale pentru vedere unui nivel general de dezvoltare, educare și formare; crearea condițiilor corective pentru depășirea abaterilor în dezvoltarea psihofizică.

Principalele documente programatice care reglementează activitățile instituțiilor preșcolare pentru copiii cu strabism și ambliopie au fost elaborate la Institutul de Pedagogie Grădinițe speciale pentru vedere, iar conținutul tratamentului în condițiile instituției preșcolare a fost elaborat de Institutul de Boli de Ochi numit după Helmholtz. Conținutul instruirii și educației ține cont de sarcinile, cerințele și recomandările lucrărilor de reabilitare medicală.

În toate tipurile de activități pentru copii, se oferă antrenamente - exerciții pentru activarea funcțiilor vizuale. Dezvoltarea percepției vizuale se realizează la orele corecționale speciale, precum și în timpul jocului, activități educaționale generale și viața de zi cu zi.

Cursurile de corecție privind dezvoltarea percepției vizuale, orientarea în spațiu, orientarea socială și cotidiană sunt realizate de un profesor-defectolog tiflopedolog.

CHISINAU cu vedere din Ciocana NINGE 2016

Clasele pentru a depăși deficiențele dezvoltării vorbirii sunt conduse de un logoped, în timp ce copiii sunt uniți în subgrupuri în conformitate cu nivelul de dezvoltare a vorbirii, adică. În plus, clase speciale sunt desfășurate cu copii în exerciții de fizioterapie, ritm, deoarece copiii cu deficiențe de vedere experimentează abateri în dezvoltarea sferei motorii.

Întregul proces educațional din grădiniță este construit ținând cont de cerințele lucrărilor de reabilitare medicală. Grupuri consultative pentru copiii cu deficiențe de vedere grădinițe speciale pentru vedere nu participă la instituțiile preșcolare au apărut ca o necesitate pentru a ajuta familia în creșterea orbilor și cu deficiențe de vedere Aceste grupuri sunt create atât la instituții preșcolare, cât și publice, private și alte instituții preșcolare.

Achiziția grupurilor se realizează de comisii medical-psihologice-pedagogice care lucrează în sistemul de învățământ. Copiii sunt înscriși în grup din momentul detectării defectului primar deficiență vizuală. Munca cu copiii se desfășoară atât pe baza unei instituții preșcolare, cât și într-un cadru familial.

Principalul obiectiv al grupurilor consultative este: identificarea copiilor cu deficiențe de vedere care nu frecventează instituțiile preșcolare și care au nevoie de asistență medicală, grădinițe speciale pentru vedere și pedagogică cuprinzătoare; consilierea părinților în legătură cu particularitatea, caracteristicile dezvoltării psihofizice a copilului și dezvoltarea, împreună cu părinții, a unui program de educare și educare a acestuia; învățarea părinților despre metodele, mijloacele și tehnicile de creștere și educare a copiilor cu deficiențe de vedere într-un cadru familial; efectuarea de cursuri corective de către un tiflopedagog în prezența părinților și cu ajutorul lor într-o instituție preșcolară și acasă; studiul succesului în dezvoltarea și avansarea copilului în procesul de formare și educare și compilarea în procesul de examinare a hărților individuale a dinamicii dezvoltării psihofizice a copilului.

Grupurile consultative stabilesc o relație între familie și alte instituții care ar trebui să-i ajute pe părinți, atât acum, cât și în viitor. Cu toate acestea, aceste grupuri încep să funcționeze doar, prin urmare, sunt necesare acte de nomenclatură specială care guvernează activitățile lor. Aceste instituții acceptă copii cu deficiențe de vedere între 2 și 7 ani în școlile de creșă - de la 2 ani, la grădinițe - de la 3 ani care au o scădere accentuată a vederii și au nevoie de tratament intensiv.

Ocuparea grupurilor preșcolare pentru copiii orbi este de 10 persoane, pentru persoanele cu deficiențe de vedere, inclusiv ambliopia și strabismul, persoane. Necesitatea unei lucrări de logopedie sistematică cu această categorie de copii se datorează prezenței tulburărilor de vorbire pronunțate.

Lucrările de corectare sunt planificate ținând cont de rezultatele sondajului. Sistemul de educație diferențiată prevede diferite niveluri 4 dintre ele de dezvoltare a vorbirii copiilor. Astfel, în grupurile cu primul nivel de dezvoltare a vorbirii, atenția principală este acordată formării unei pronunții sonore. În grupuri pentru copii cu un al doilea sau al treilea nivel de vorbire, logoterapia acționează pentru a închide lacunele în formarea structurii fonetic-fonemice și lexical-gramaticale a limbii.

Cursurile de logopedie se desfășoară cu copiii pentru a forma un discurs coerent și a corecta toate componentele sistemului de vorbire.

În formă de logopedie, clasele pot fi individuale și subgrup. Corecția dezvoltării vorbirii copiilor orbi și cu deficiențe de vedere se realizează prin eforturile comune ale tuturor specialiștilor care lucrează în această instituție preșcolară.

Cu un sistem de grădinițe larg dezvoltat pentru copii cu deficiențe de vedere, devine posibil să abordăm mai eficient problemele de continuitate în educația copiilor preșcolari și școlari. Școală pentru copii cu deficiențe de vorbire severe tip V O școală pentru copii cu deficiențe de vorbire severe este un tip de grădinițe speciale pentru vedere școlară specială concepută pentru copiii care suferă de alalia, afazie, rinolalie, disartrie, bâlbâie cu auz normal și informații primare intacte.

Formarea cu succes a vorbirii și stăpânirea unui program de instruire pentru un contingent dat de copii este eficientă doar într-o școală cu scop special, unde se folosește un sistem special de influență corectivă. Cu participarea directă a sectorului de logopedie a Institutului de Cercetare a Defectologiei, prima școală a fost organizată la Leningrad în Înla școală au fost hrană care îmbunătățește vederea școli separate pentru copiii cu deficiențe de vorbire severe pentru copii cu deficiențe de auz Moscova.

Înpe baza școlii a fost deschisă un internat special cu un regim special pentru copiii cu deficiențe de vorbire severe.

Grădinița pentru copii cu deficiențe de vedere

Dupășcoli similare au apărut în alte orașe Moscova a doua școalăLeningrad, Sverdlovsk etc. Inițial, aceste școli asigurau educație în cantitate de 4 clase ale unei școli de masă.

Îna început să se grădinițe speciale pentru vedere o rețea de internate speciale pentru copiii cu deficiențe de vorbire severe. Alături de sarcinile unei școli de învățământ general din această instituție, sunt prezentate următoarele sarcini specifice: a depășirea diverselor tipuri de încălcări ale vorbirii orale și scrise; b eliminarea trăsăturilor conexe ale dezvoltării mintale în procesul muncii corecționale și educative în timp academic și extracurricular; c formare profesională și de muncă.

cântec despre viziune

Școala este formată din două departamente. În secția I a școlii sunt admiși copii cu diagnosticul de vârstă adultă, afazie, disartrie, rinolalie, bâlbâieli, cu subdezvoltare generală severă a vorbirii, care împiedică învățarea într-un liceu. La finalizarea cursurilor, se ține seama în primul rând de nivelul de dezvoltare a vorbirii și de natura defectului primar. În divizia II, copiii care suferă de o formă severă de bâlbâială cu dezvoltare normală a vorbirii sunt înscriși.

În departamentele I și II, procesul educațional se desfășoară în conformitate cu nivelul educațional al programelor celor două departamente. În departamentul I - etapa I - învățământul general primar cu o perioadă de dezvoltare standard de ani; Nivelul II - învățământ general de bază cu o perioadă de dezvoltare grădinițe speciale pentru vedere de 6 ani.

În departamentul II - etapa I - învățământ general primar de 4 ani, nivel II - învățământ general de bază de 5 ani. Ocuparea maximă a grădinițe speciale pentru vedere este de 12 persoane.

Absolvenții școlilor speciale primesc un certificat de învățământ secundar incomplet. Procesul educațional prevede un număr mare de ore pentru producție și formare în muncă. În acest caz, două sarcini sunt rezolvate: funcționează ca un instrument corectiv și educativ important pentru a depăși defectele de dezvoltare și formare a personalității și ca principală condiție pentru pregătirea copiilor cu o abatere în dezvoltarea psihofizică pentru viața și munca în societate.

Corecția tulburărilor de vorbire și scriere la elevi se realizează sistematic pe parcursul întregului proces educațional, dar în cea mai mare măsură în lecțiile limbii lor materne.

Webcam Live Suceava: Esplanada Centru

În acest sens, sunt evidențiate secțiuni speciale: pronunție, dezvoltare de vorbire, alfabetizare, fonetică, gramatică, dezvoltare ortografică și vorbire, lectură și dezvoltare de vorbire. Depășirea diverselor manifestări ale defectelor de vorbire ale grădinițe speciale grădinițe speciale pentru vedere vedere este asigurată de o combinație de forme de muncă frontale lecție și individuale.

Cursurile de logopedie individuale sunt conduse de un logoped după orele de școală. Fiecare student este angajat în plus în lucrarea de vorbire de 3 ori pe săptămână minute. Pentru copiii cu dizabilități motorii, se organizează cursuri de gimnastică medicală. A doua secțiune a grădinițe speciale pentru vedere speciale este destinată elevilor cu bâlbâie severă, un an suplimentar comparativ cu școala de masă este dedicat lucrărilor speciale de vorbire în clasele inferioare. La învățarea copiilor cu bâlbâie severă, se folosesc manuale pentru școlile secundare, auxiliare de logopedie și mijloace tehnice grădinițe speciale pentru vedere predare.

Opinii primite la redacţie: Cum redeschidem grădiniţele: provocări şi 3 potenţiale scenarii

Într-o școală specială, măsurile corective și educaționale sunt efectuate în mod sistematic, menite să depășească caracteristicile dezvoltării mentale. Compoziția elevilor din școlile speciale este revizuită la sfârșitul fiecărui an școlar. Pe măsură ce defectul de vorbire este eliminat, elevii sunt transferați la o școală cuprinzătoare.

  • Grădinița pentru copii cu deficiențe de vedere - Cataractă September
  • Afectează nicotina vederea
  • Ce vitamină este necesară pentru vederea slabă
  • Focar de COVID într-o grădiniţă privată: 2 copii, testaţi pozitiv şi internaţi în spital
  • Diagnostice de vedere 3

Absolvenții unei școli speciale pentru copiii cu deficiențe de vorbire severe își pot continua educația la o școală cuprinzătoare sau la școli profesionale. Pe lângă logoped, profesorii și educatorii lucrează pentru a depăși tulburările de vorbire la copii, în plus, educatorul lucrează la consolidarea cunoștințelor dobândite în clasă, precum și la dezvoltarea comunicării vorbirii, a abilităților de auto-îngrijire și a abilităților sanitare grădinițe speciale pentru vedere igienice.

Profesorul lucrează constant cu un grup de studenți și este obligat să studieze bine caracteristicile individuale ale fiecărui copil și trăsăturile defectului său de vorbire. Profesorii, educatorii și logopedul școlii în cadrul procesului de activitate educațională și de muncă corectează dezvoltarea generală și de vorbire a copiilor.

Educația generală adecvată și formarea profesională permite persoanelor cu deficiențe de vorbire să devină membri cu drepturi depline ale societății, participând atât la forța de muncă, cât și la alte activități. Informații similare.

Mai multe despre acest subiect