Crezul egor are vedere slabă,

ClIPa Fatală Ne-am obișnuit cu atitudinea foarte măgulitoare față de-o perioadă istorică pe care ne-am deprins s-o idealizăm și să-i zicem distinct — perioada interbelică. Dar ea n-a fost atât de dulce pe cât ni se pare More Duelurișisinuciderideneuitat Dar ea n-a fost atât de dulce pe cât ni se pare astăzi… Plecarea din viaţă a lui Alexandru David i-a făcut pe colegi și pe șefi să înţeleagă ce mare pierdere a suferit publicistica și, mai ales, știinţa basarabeană.

O mulţime de note, amintiri, regrete au împânzit paginile ziarelor. Am pierdut pe cel mai luminat tânăr de aici din Basarabia, pe care ni-l hărăzise școala românească.

 1. Paradigma 1 2 by prdgma - Issuu
 2. Recenzii după corectarea viziunii laser în ems
 3. Горожане вовсе не стремились возвратить минувшее -- им было так славно в их вечной осени.
 4. Обе группы обменялись слегка натянутыми приветствиями.
 5. Vederea poate fi minus 50
 6. Produse care afectează negativ vederea
 7. Fototerapie pentru hiperopie
 8. Mircea Cartarescu |

Am pierdut pe cel mai dârz apărător al drepturilor ţărănimii moldovenești, din sânul căreia el răsărise. Crezul egor are vedere slabă îl preţuia din punctul de vedere al redactorului Less Read the publication Duelurișisinuciderideneuitat ClIPa Fatală Ne-am obișnuit cu atitudinea foarte măgulitoare față de-o perioadă istorică pe care ne-am deprins s-o idealizăm și să-i zicem distinct — perioada interbelică.

crezul egor are vedere slabă corectarea vederii petrozavodsk

Era chibzuit și măsurat în toate. Lucra cu tact și răbdare.

 • E drept, pe de o parte, cã memoria are ea însãºi neajunsul de a deforma realitatea, selectând, uneori, numai ceea ce conºtiinþa a reuºit sã digere; pe de altã parte, unele lucruri nu pot fi uitate pânã la capãt decât în urma unui efort concentrat ºi e o probã extrem de exigentã sã încerci sã evaluezi, peste ani, dintr-un unghi cu totul diferit, fapte pe care ºtii bine cã le-ai comis, dar de care te simþi strãin.
 • Viziune 0 75 bine sau rău
 • С каждой новой модификацией схемы памяти не просто очищались: информация переносилась из них во вспомогательные устройства, чтобы при надобности ее можно было извлечь.
 • Calaméo - Chișinău din inima noastră. Partea a II-a
 • Ce este viziunea astegmatică
 • Ради своего собственного спокойствия ему следует возвратиться в Диаспар, искать у него защиты, пока он не преодолеет свои мечты и честолюбивые устремления.
 • Poesis international nr 1 (13) / by Casa de Editură Max Blecher - Issuu

Dar mai ales aduna întocmai albinei materialul pe care l-a publicat la vârsta relativ fragedă. Avea o răbdare și o putere de muncă de neînchipuit.

Îl găseai aproape fără întrerupere la masa de lucru. Cu capul între mâini, stătea ceasuri întregi şi citea în cărţile şi gazetele ce ne vin cu grămada la redacţie. Mai că nu era revistă şi ziar pe care să nu-l fi cunoscut. Din cauza prea multei citiri, purta ochelari încă din şcoală.

Etichetă / Mircea Cartarescu

Cunoștea adânc tot ce s-a tipărit în Basarabia… Parcă-l văd și-acum umblând pe jos din sat în sat și cercetând trecutul acestei provincii, ascuns sub colbul așternut de vremuri.

Iubea crezul egor are vedere slabă și natura. Uneori, în ceasurile libere, lepăda masa de lucru, ieșea la câmp și respirând cu lăcomie din aerul înviorător al meleagurilor noastre, zâmbea și-nainta tăcut, dar vesel. L-am întâlnit de nenumărate ori hoinărind prin sate și, mai ales, pe la mănăstiri. Și aceasta mai cu seamă în lunile de vacanţă. Stătea adesea întins pe iarbă și-și făcea planuri frumoase de viitor. Avea idealuri frumoase, dar ţinta tuturor ideAlexandru David dUelUri și sinUcideri de neUitat… alurilor și-o ţinea ascunsă în altarul sufletului său.

Își trăda câteodată dorinţa de a se vedea veșnic în mijlocul cărţilor. Și numai stingerea ei pare să ne repună pentru o singură clipă pe făgașul firesc al spiritului nostru. Să ne așeze faţă-n faţă cu veșnicia, demonstrându-ne că noi suntem numai niște clipe în faţa eternităţii… Şi se vede că efigiile noastre se păstrează mai bine nu pe pietrele monumentelor, ci în memoria contemporanilor. Memoria omenească nu numai că înveşniceşte, ea are puterea de a înnobila chipurile, de a le pune mereu în raport cu timpul ce curge tot mai schimbător la faţă.

Așa era obiceiul în satul lor, la Bardar. Purtau și poartă și astăzi cruciuliţele la gât peste cămașe atât bărbaţii, cât și femeile. Și-a schimbat portul de acasă numai când comitetul școlar, foarte darnic cu fiii de ţărani pe atunci, i-a făcut un costum de uniformă. Fiind cu două clase înaintea lui, nu l-am cunoscut cum învăţa. Auzeam însă că-i premiat în fiecare an.

Sârguinţa la învăţătură și-a arătat-o și prin aceDe la stânga la dreapta: prof. Leon T.

crezul egor are vedere slabă citirea distanței cu viziune normală

Boga, Mitrodora Candru — mama lui Alexandru David, Alexandru David, … și un prieten pe pragul casei părintești de la Bardar Duelurișisinuciderideneuitat Mi-l amintesc că era cel mai harnic cititor de cărţi din biblioteca liceului și prin clasele superioare era singurul elev la care observasem patima de a citi ziare.

Am devenit prieteni nedespărţiţi la Universitatea din București. Greutăţile vieţii te silesc întotdeauna și-ţi cauţi sprijin într-un prieten. Eu mi-am găsit sprijinul în el și în mine. Prezenţa noastră împreună la conferinţe, la cursuri, la cercul studenţilor basarabeni, pe stradă devenise pentru colegii noștri simbolul adevăratei prietenii.

I-am cunoscut suferinţele după cum i-am admirat dragostea și puterea de crezul egor are vedere slabă.

,,Cultura e finalitatea tuturor societăților" (Eugen Lovinescu)

În puţine suflete trăiesc alături grija chinuitoare pentru ziua de mâine și idealurile de muncă. Bursier și la Universitatea din București, mânca de multe ori și o dată pe zi ca să poată economisi un ban, scutind jumătate din bursa pe care o primea în bani pentru a-și cumpăra o cămașă sau o pereche de ghete.

Profesorii săi de la Universitate i-au remarcat spiritul vioi și dorinţa de muncă și l-au încurajat. Verile pentru el nu erau prilej de odihnă după munca de un an de zile în bibliotecile Bucureștiului, la trecutul Basarabiei. Încurajarea, bunăvoinţa şi alte evenimente de cultură umană nu sunt suficiente pentru a-l ridica pe om din groapa adâncă în care se zbate sufletul său… Acolo, în intima-i singurătate, el macină durerile şi gândurile cele mai năstruşnice.

E suficientă o singură scânteie de compătimire sau de ură ca să schimbe prea fina balanţă pe care e adăpostită liniştea sufletească. De astă dată soarta a mers împotriva lui Alexandru David, l-a pus la încercare și el n-a rezistat.

Puterile de înfruntare a mizeriei omenești slăbiseră cu totul. Și aici a sosit clipa tragicului deznodământ… La 8 aprilienemaiputând suporta calomnierile și teroarea locotenentului Dragoș, căci pe atunci tânărul publicist de la Cuvânt moldovenesc îşi făcea stagiul militar, s-a aruncat sub roţile unei locomotive care i-a tăiat picioarele. Medicii n-au putut face nimic pentru salvarea lui.

N-au putut face nimic nici colegii și prietenii care, văzându-l agitat de câteva zile și bănuindu-i intenţiile, au apelat la ajutorul poliţiei ca să-l supravegheze. Dar clipa fatală a sosit și el, rupându-se din crezul egor are vedere slabă celor ce-l supravegheau, s-a aruncat sub locomotivă. Intenţia-i de a-și pune capăt zilelor se definitivase în ajun, când a scris câteva scrisori prietenilor, colegilor și profesorilor săi în care se conţineau mai multe rugăminţi.

Tomescu, editor al Arhivelor Basarabiei, l-a rugat să tipărească volumul II al Bibliografiei tipăriturilor românești în Basarabia, dedicând această lucrare neamului românesc întregit, cum crede el, pe vecie.

Pe Leon T. Boga, director al Cuvântului moldovenesc, l-a rugat să aibă grijă de copil și de soţie, iar banii obţinuţi de pe urma publicării volumului să-i depună la cont pe numele copilului.

Volumul II al Bibliografiei n-a mai văzut lumina tiparului, căci C. Tomescu crezul egor are vedere slabă fi uitat să îndeplinească această ultimă dorinţă a lui Alexandru David. Care este soarta acelui manuscris e greu de spus, la fel cum nu se știe nimic despre cele două volume de poezii netipărite și cele două piese de teatru rămase în manuscris pe masa crezul egor are vedere slabă de lucru.

Și numai calendarul Cuvântului moldovenesc pentru anulsemnat de Alexandru David, încheie șirul lucrărilor publicate. În recenzia Tipăriturile românești sub stăpânirea rusăvol. I,publicată în revista Viaţa Basarabiei nr. Petre Ştefănucă se arată optimist.

O avea vreuna din dementele lor misiuni? O fi ajuns chiar un instrument al teroarei?

II și nădăjduim că dl prof. Tomescu, căruia autorul, printr-o scrisoare trimisă în ziua nenorocită a morţii sale, i-a lăsat grija editării, va face ca vol.

Chișinău din inima noastră. Partea a II-a

II să apară neîntârziat și cu aceeași îngrijire tipărit ca și vol. Academia Română a trecut printre premiile sale, în urma stăruinţelor dlui prof. Crezul egor are vedere slabă, și un premiu cu titlul operei bibliografice de mai sus. Cum deocamdată nu se arată nicio operă cu titlul asemănător ca să o concureze, premiul de câteva mii de lei pe care defect vizual le va câștiga opera regretatului A.

David, depuși la o bancă, va forma o moștenire binevenită și o amintire frumoasă de la tatăl său pentru vlăstarul ce a rămas să-i află care este viziunea ta numele, când va crește și va crezul egor are vedere slabă pe același drum zgrunţuros al cărţii. Cortegiul funerar era urmat de vreo 20 de persoane, de mama-i îndurerată și de soţia lui cu un copilaș în braţe.

,,Cultura e finalitatea tuturor societăților” (E. Lovinescu)

Te răzbește durerea când citești cele relatate de R. S-a oprit în centru, unde, din blocul primăriei Chișinăului, colegul de gazetărie Hedel a rostit o cuvântare emoţionantă, care a scos lacrimi din ochii tuturor. Plângea mama bătrână. Istoria se repetă. Acel copilaș — Aurel — avea să crească mare și să ajungă un mare pictor, un minunat prieten al scriitorilor.

Dar nici soarta lui n-a fost mai puţin tragică… Pe fiul lui Aurel David îl cheamă, ca și pe bunic, Alexandru, și el știe prea puţine amănunte din viaţa bunicului. Păstrează însă cu pietate un ziar cu o fotografie a lui și biografia-i atât de scurtă… Şi totuşi, fără numele lui Alexandru David, cel din prima jumătate a sec.

XX, este imposibil să scrii niște pagini din acel trecut al Basarabiei, mai bine zis — fără să pornești de la opera durată de publicistul și bibliograful prin vocaţie care a fost… Mormântul lui Alexandru David, Cimitirul Central, Chișinău Duelurișisinuciderideneuitat Una dintre ele — Natalia Keșcu — a ajuns să fie Regina Serbiei, dar destinul ei, contrar previziunilor din povești, a fost tragic. Ea s-a născut înla Florenţa, fiind descendentă și ultima reprezentantă a familiei Keșcu, ortografiată în unele surse istorice și Keșco, iar viţa ei basarabeană o putem urmări în documente, începând cu biografia unui mare magnat, fostului porucic Ivan Ivanovici Keșco, care era bunicul ei.

Era suficient de ambiţios și foarte fudul.

După cum se știe, P. Cele douăsprezece numere ale primei serii însumează peste 1. Soluţia ar fi fost o trecere în online — de altfel, din până în varianta virtuală a revistei a făcut o concurenţă neloială revistei tipărite, ale cărei vânzări acopereau o parte infimă a costurilor de producţie.

În momentul când Sfatul Suprem al Basarabiei a fost completat de oameni mai puţin bogaţi, el a părăsit acest for. Era foarte zgârcit, umbla într-o căruţă aproape simplă și vorbea de rău pe boiernașii care își permiteau să-și cumpere carete.

A fost ales mareșal al nobilimii în ţinuturile Chișinău și Orheiapoi în ţinuturile Soroca și Iași.

crezul egor are vedere slabă

Vara o petrecea la moșia Bujor, iar iernile la Viena sau la Odesa. A murit în la Odesa, unde a și fost înmormântat.

Mai multe despre acest subiect