Care le-a spus bătăușilor să orbească

Pe lângă uneltele aduse în "furgoanele sovietice" si politrucii veniţi cu diviziile "Tudor Vladimirescu si Horia, Cloşca si Crisan", au mai găsit şi la fata locului mulţi oameni lipsiţi de caracter, puşi pe trădare pentru a parveni, pe care rusii i-au folosit viziune nouă Lituania "tovarăşi de drum", cât au avut nevoie.

Cu ajutorul acestor elemente si sprijinul tancurilor ruseşti, A. Vasinschi a impus guvernul de la 6 Martie care a dezlănţuit o cruntă te­roare în toată tara. Regele Mihai în luna August a cerut demisia lui Petru Groza si, acesta în­demnat de Susaicov să refuze dispoziţia regală, s-a intrat în cunoscuta criză denumită "greva regală" si care a ţinut până 8 Ianuarie când s-au aplicat hotărârile Conferinţei de la Moscova din 26 Dec.

In timpul  "grevei regale" într-un raport al Misiunii Militare americane adresat Washingtonului pe 13 Septembrie se spunea: " Scopul URSS este în mod clar Comunizarea integrală si unirea formală cu Care le-a spus bătăușilor să orbească, urmărită de comu­niştii români, sunt probabil scopuri finale, dar sunt departe de înfăptuirea lor.

In cadrul Conferinţei miniştrilor de externe de la Londra, pe 26 Septembrie Molotov declarase că anglo-americanii susţinuseră un guvern neprietenos fată de URSS, la Bucureşti si solicita recunoaşterea internaţională a guvernului Groza. Iuliu Maniu, în declaraţiile făcute presei străine subliniază printre altele: " Dacă dl. Molotov orientându-se după informatiuni tendenţioase si intere­sate ce i-au fost date, afirmă că nu are nimic să reproşeze guvernului, tara româ­nească în covârşitoarea si impresionanta ei majoritate reproşează acestui gu­vern dezastrul economic, degringolada financiară, prăbuşirea monedei naţionale, specula înspăimântătoare, anarhia, carenţa autorităţilor, convenţiile oneroase în­cheiate cu străinătatea si mai cu seamă îi reproşează teroarea cumplită pe care a instaurat-o.

Opinia publică care cunoaşte realităţile, va condamna în una­nimitatea ei, pe acei informatori în fruntea cărora stă actualul guvern prezidat de dl.

care le-a spus bătăușilor să orbească hei wee wee miopia

Petru Groza, un guvern odios cum n-a mai fost altul în România. Pe un sâm­bure comunist s-au grefat ambuscaţii şi rataţii vieţii publice, româneşti de sub cele trei dictaturi precedente, care compromişi si odioşi opiniei publice, s-au oferit să camufleze pe comunişti, pentru ca scăpând de acuzaţia care le-a spus bătăușilor să orbească criminal de război, să poată exercita o nouă teroare de pe banca ministerială a aşa zisului guvern democratic.

securitatea | Claudiu Iordache

Acest guvern nu este susţinut decât de fasciştii unguri ră­maşi aici de pe timpul regimului hortist, de câţiva agenţi si oportunişti care se găsesc în toate ţările şi în toate timpurile si de o mică minoritate de mun­citori care terorizează pe cei din majoritate prin comitetele sindicale şi de fabrică care le-a spus bătăușilor să orbească cu forţa poliţienească După Conferinţa de la Londra, Secretarul de Stat american - James Byrnes - ale­sese pe Mark Ethridge, editor al ziarului "Louisville Courier Journal" ca să facă o vizită în Bulgaria si Pentru vederea conștiinței pentru a înainta o dare de seamă cinstită şi independentă despre situaţia ce urma să o găsească la fata locului.

Aceasta se datora faptului că discutarea problemei cum își tratează oamenii vederea se amânase pen­tru Conferinţa Miniştrilor de Externe ai celor trei Mari Aliaţi ce urma să aibă loc la Moscova între Decembrie Reprezentanţii american si englez din Românii, Schuyler si Berry s-au întâlnit pentru prima dată cu Ana Pauker pe 19 Oct.

In cadrul discuţiilor, cei doi reprezentanţi apuseni au subliniat că nu se poate trece peste faptul bine cunoscut din ulti­mii 10 ani că "numele lui Maniu si Brătianu au fost asociate în mintea opiniei publice americane cu lupta pentru libertate si democraţie în România.

gimnastică pentru vedere în lecție chirurgie pentru restabilirea vederii la orbi

Brătianu într-o declaraţie făcută presei  străine a spus printre altele: " Guvernul Groza, ce reprezintă toate stigmatele dictaturii, constituie un real pericol pentru România, atât în ordinea internă, cât si pentru poziţia sa internaţională.

Clemenceau nr. In ajunul acestei aniversări guvernul a anunţat că ziua de naştere a Regelui va fi sărbătorita odată cu cea onomastica pe 8 Noiembrie.

Pe 31 Octombrie, Iuliu Maniu într-un interviu acordat ziarului "New-York Ti­mes" a subliniat printre altele: "că socoteşte situaţia României tragică, încon­jurată de tări rivale care vor avea în curând alegeri si deci guverne recunoscute putând fi reprezentate la Conferinta de Pace.

Consideraţie la duminica a a de peste an - Anul A -

Marile Puteri trebuie să ia măsuri urgente şi practice pentru a elimina guvernul actual, care este complet lipsit de sprijinul opiniei publice VA considerat guvernul Groza ca un care le-a spus bătăușilor să orbească Quisling impus de URSS si care serveşte Rusia pe toate căile, făcând conventiuni economice care duc tara la ruină. De asemenea Iuliu Maniu a subliniat că în România sunt imposibile alegerile libere atâta timp cât trupele ruseşti nu vor fi retrase de pe teritoriul tării. Senatorul american Popper care vizita mai multe capitale din Europa, în în­tâlnirea organizată în cinstea lui de reprezentantul american, a spus pe 1 No­iembrie: "în prezent în România nu există libertatea presei, a cuvântului si a întrunirilor si nici inviolabilitatea persoanei.

Poporul si guvernul american nu se pot obişnui cu acest fapt.

Ei doresc să fie asigurate condiţiile unei adevărate democraţii în toată tara. Brătianu au discutat pe 3 Nov.

 • Parliamentary debates
 • Chirurgie miopiei
 • Borisenko 100 viziune
 • Viziune plus ce înseamnă
 • Dau cuvântul domnului deputat Ioan Oltean.

In seara de 6 Nov. Secretarul general al PNT a fost convocat la Ministerul de Interne şi Teohari Georgescu i-a comunicat că are informaţii că PNT intenţionează să provoace incidente si s-ar putea să curgă sânge pe 8 Nov, iar el a infor­mat Comisia Aliată de Control despre proiectata manifestaţie.

Bucurestiul se umpluse de manifeste-chemări înmânate sau scrise şi s-au efectuat zeci de arestări în seara de 7 Noiembrie. Aceasta era atmosfera pregătitoare sărbătoririi Onomasticei Suveranului. Acolo era si Const. Brătianu, secretarul general PNL iar audienta a fost comună. Le-a citit un text care era traducerea unei adrese ce-i fusese trimisă de Comisia Aliată de Control prin care se spunea că mitingurile sunt permise.

Dacă se urmăreşte însă provocări, conducătorii grupurilor po­litice trebuie să fie făcuţi răspunzători de manifestaţiile care le-a spus bătăușilor să orbească. In mo­mentul când avea loc audienta îsi făceau apariţia camioanele cu muncitori de la CFR si Distribuţia în Piaţa Palatului.

care le-a spus bătăușilor să orbească

S-a cerut secretarului general să comunice că guvernul doreşte ca să fie revocată această manifestaţie. S-a răspuns, cu drept cuvânt, ca partidul nu poate revoca ceea ce n-a convocat. Din Care le-a spus bătăușilor să orbească nr.

de ce viziune slabă pe ochiul drept

La ora 6,30 dimineaţa toate intrările care dădeau spre Piaţa Palatului Re­gal, începând din Piaţa Romană până la Universitate, continuând pe bulevardul Elisabeta si str. Brezoianu până la Ştirbei Vodă erau închise circulaţiei, erau soldaţi din T. V, agenti de politie militari şi civili care nu permiteau accesul de­cât al celor care locuiau în perimetrul respectiv dovedit cu legitimaţie.

Articole recente

De la ora 8 dimineaţa studenţimea se încolona la căminele Politehnicii din Barou Delavrancea, la Statuia Mihai Viteazu si Facultatea de drept. Peste tot se vedeau chemări pentru manifestaţia de la Palatul Regal, scrise cu vopsea sau lipite. Dispăruseră etichetele din librării, cumpărate de elevi, scrise si lipite pes­te tot, în oraş. Majoritatea elevilor se duceau la licee fără serviete deşi se anunţase că se vor tine cursuri.

 1. Trăsături ale vederii

Peste două ore Piaţa Palatului va fi plină de elevi absolut de la toate şcolile. De fapt prezenta lor va fi simţită, cu sutele, în arestările care s-au efectuat în aceea zi.

Au fost semnalaţi elevi de la liceele: Matei Basarab unde s-a raportat că din de elevi numai au rămas la cursuriliceele industriale de băieţi nr. Studenţimea  tuturor rectoratelor a fost la înălţimea zilei si prezenta ei s-a făcut simţită din zori până noaptea târziu. Si la măreaţa sărbătorire a zile numelui Regelui s-a alăturat populaţia tarii trimitându-si mesageri din toate colturile si din toate categoriile.

Dar începutul a fost măreţ. In Piata Palatului Regal, isi făcea apariţia un grup de circa de invalizi de război împingând cărucioarele marilor mutilaţi.

Un imn creştin spune: "Pe când greu zăcea tot omul în păcate şi dureri şi vreo rază de speranţă nu venea de nicăieri, ai văzut de sus că-n lume disperarea e stăpână şi n-ai vrut ca omenirea pradă morţii să rămână".

Veneau de la Căminul invalizilor de pe str. General Berthelot având si un drapel si se îndreptau agale spre Palatul Regal.

vederea se micșorează la 45 metode reale de restaurare a vederii

S-au oprit în faţă si au început să ovaţioneze pentru Rege. Nu au trecut decât vreo 10 minute si dinspre sediul Confederaţiei Generala a Muncii si-a făcut apariţia o echipă de soc, care confirma adresa Uniunii Patrioţilor Sectorului III - Albastru si a început să năzuiască acest grup de eroi, pe care-i fugărea.

Invalizii s-au grupat în jurul statuii regelui Carol I si au început sa-si exprime dragostea fată de rege.

ce vitamine pentru vederea ochilor

Si cum prindeau un moment de neatenţie al agenţilor, ca­re la rândul lor începuseră să fie hărţuiţi de oamenii ce se adunau luând apăra­rea celor ce luptaseră si dăruiseră trupurile pentru apărarea tării, imediat in­valizii împingând cărucioarele  marilor mutilaţi se îndreptau spre gardul Pala­tului Regal.

Si în acest du-te vino, a apărut maiorul Nicolau C.

 • Miopie muschi oculari
 • Pentru că, iertaţi-mă că vă reamintesc, în România a avut loc o crimă colectivă.
 • Liderul bătăușilor din Giurgiu l-a adus la București, după ce l-a plătit cu de euro.
 • Он знал, к чему приведет этот визит, а ему как раз сейчас хотелось побыть в одиночестве.
 • Modul în care creierul poate afecta vederea

Dumitru de la Comenduirea pieţii să îndemne pe trecătorii care se înmulţea ca să ia apărarea invalizilor si sa-i protejeze. Titu Frumuseanu, din partea "Tineretului Progresist si mulţi, mulţi alţi fiindcă acţiunea provocatoare era bine organizată.

Piaţa Palatului începuse să se umple cu lume. Spre 10 si jumătate si-au făcut apariţia, din str. Wilson, venind de la Confederaţia Generală a muncii, câte­va camioane cu muncitori înarmaţi care le-a spus bătăușilor să orbească răngi care au încercat să împrăştie mul­ţimea, mergând până la Athenee Palace, si întorcând veneau până aproape de fostul Teatru National si iarăşi reluau cursa.

Mai multe despre acest subiect