Arte vizuale

Ce este arta „Fine“?

Scopul  acestui atelier — Promovarea valorilor arhitecturale istorice ale orașului prin Arte vizuale  fotografiei artistice.

Arte vizuale

Proiectul interinstituțional include mai multe activități teoretice și practice pe parcursul anului Periuada de pandemie a schimbat și formatul primei activități a atelierului, care sa desfășurat on-line. In cadrul atelierului petrecut de profesorul și artistul Arte vizuale Adrian Cucereavîi, studenții de pe ambele maluri ale Nistrului au primit informații prețioase în domeniul fotografiei artistice, au făcut cunoștință cu resurse rare fotografice din fonduri de arhivă ale Muzeului de istorie ale orașului Chișinău, au participat la schimbul de bune practici educațional-artistice în domeniul atei fotografiei.

Arte vizuale tulburări vizuale neurologice în

Expoziția urmează să atragă atenția tineretului studios asupra importanței patrimoniului național arhitectural al orașului, prin prisma artei fotografiei artistice.

Proiectul va  implica  activ studenții în depistarea și valorificarea monumentelor de  arhitectură veche a orașului prin fotografii realizate și prin resurse rare fotografice din fonduri  de arhivă ale muzeului.

Arte vizuale

Mai multe despre acest subiect