Viziune afectată. The Salvation Army International - Viziune (Română)

viziune afectată

viziune afectată valoarea vederii în dioptrii

De asemenea, personalul din cadrul aparatului de viziune afectată al primarului trebuie să dea dovadă de corectitudine și să nu îngăduie ca obiectivitatea sa fie afectată de influențe recâștiga vederea 4 sau prejudecăți i    competența profesională, conform acestui principiu toate situatiile  întâlnite în activitatea  desfașurată vor fi tratate pe baza raționamentului profesional.

În exercitarea activității  profesionale, personalul institutiei trebuie să dea dovadă  de atenția  cuvenită,  competență  profesională  și  conștiinciozitate, în conformitate cu standardele aplicabile.

viziune afectată

Totodata, are obligatia de  a-și menține  cunoștințele  și  aptitudinile profesionale la un nivel  ridicat, care să permit asimilarea celor mai noi exemple de bună practica, legislatie și  tehnici  în domeniu. Angajatii trebuie să posede, de asemenea, experiența necesara funcției, în vederea creșterii viziune afectată și calității activității desfașurate j    cinstea și corectitudinea, principiu conform căruia, în exercitarea functiei și  viziune afectată îndeplinirea  atributiilor de serviciu, personalul instituției trebuie să fie de bună credință și să acționeze pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu k    viziune afectată, principiu fundamental de drept, consacrat de art.

viziune afectată tratamentul ochilor miopie

Acest principiu presupune ocrotirea drepturilor subiective civile fără deosebire pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex sau orientare sexuală, ori apartenență la o categorie defavorizată și este consacrat în detaliu în Ordonanta Guvernului nr.

Mai multe despre acest subiect