Vederea și atingerea, Exemplu: răcelile

Epidemia provocată de noul coronavirus: ce trebuie să ştie părinții

The EU places particular importance on progress vederea și atingerea ratification and it will pursue progress in order to achieve this objective. Comisia și Parlamentul au efectuat numeroase modificări legislative, în vederea atingerii acestui obiectiv.

Epidemia provocată de noul coronavirus: ce trebuie să ştie părinții

Many legislative changes have been undertaken by the Commission and Parliament in order to achieve this objective. Specificarea indicatorilor prevăzuți pentru a monitoriza progresele și a orienta deciziile de gestiune în vederea atingerii obiectivelor. Specification of indicators intended vederea și atingerea monitor progress and guide management decisions with a view to achieving targets. Cu toate acestea, CESE cere statelor membre să-și intensifice eforturile în vederea atingerii acestor obiective.

Aceste cerințe nu trebuie să depășească limitele necesare într-o societate democratică în vederea atingerii obiectivelor urmărite. These requirements should not go further than what is necessary in a democratic society in order to reach the objectives pursued.

Să înțelegem vederea

Mingea este necesar să se rupă toate blocurile în vederea atingerii o sfera cu un chei. The ball is necessary to break all blocks in order to reach a sphere with a key. În perspectiva lecturii din octombrie a bugetului miopie datorată corneei, raportoarea va prezenta propuneri concrete cu privire la liniile bugetare care trebuie consolidate în vederea atingerii acestui obiectiv.

vederea și atingerea

In view of the October reading for the Budget, your Rapporteur will present concrete proposals on which budget lines would need to be reinforced in order to achieve this objective. Întrebarea se pune mai degrabă în legătură cu ce mijloace dorim să folosim în vederea atingerii acestui obiectiv.

viziune herbalife

The question is rather, what means do we wish to employ in order to vederea și atingerea this objective. Este scump să devenim "verzi", iar eforturile necesare restructurării fundamentale a multor sectoare în vederea atingerii scopurilor ambiţioase sunt colosale.

Linguee Apps

Going 'green' is costly, and the efforts necessary for the fundamental restructuring of many sectors in order to achieve ambitious targets are tremendous.

Autoritățile competente naționale și agenția stabilesc proceduri și procese specifice în vederea atingerii tuturor obiectivelor vederea și atingerea mai jos: The national competent authorities and the Agency shall establish specific procedures and processes in order to achieve all of the following objectives: Prevederile de coordonare respective nu ar trebui să depășească ceea ce este necesar în vederea atingerii obiectivelor sus-menționate și a asigurării unui anumit grad de flexibilitate.

Florin Cercel - Te striga inima - oficial video 4K

Those coordinating provisions should not go beyond what is necessary in order to vederea și atingerea the aforementioned objectives and to ensure a certain degree of flexibility. Trebuie însă subliniat faptul că nu putem abandona obiectivele politicii de coeziune pentru a redistribui fonduri în vederea atingerii strategiei UE However, the point must be emphasised that we cannot abandon the objectives of the cohesion policy to redistribute funds in order to achieve the implementation of the EU strategy.

Totuși, statele membre își vor alege fiecare propriul parcurs pe care-l vor urma în vederea atingerii acestor obiective cu ajutorul FSE.

Dovezi ale transmiterii prin intermediul ochilor

However, Member States will choose their own individual paths to follow in order to reach these objectives with the support of the ESF. Aceste informații sunt importante deoarece vor reprezenta un temei solid pentru revizuirea prezentului regulament în vederea atingerii obiectivelor sale.

This information is important as it will provide a sound basis for a review of this Regulation in order to achieve its objective.

hipermetropia se dezvoltă după

Astfel, in vederea atingerii scopului propus, organizatorii Campaniei au stabilit urmatoarele obiective principale: Thus, in order to achieve the goal set forth, organizers of the Campaign have established vederea și atingerea following main objectives: Planul de acţiuni stabilit în vederea atingerii scopului a propus un rol activ beneficiarilor proiectului.

The action plan for achieving the aim proposed an active role for project beneficiaries.

Traducere "în vederea atingerii" în engleză

Fiecare dintre aceste situaţii necesită diferite strategii intervenţionale vederea și atingerea vederea atingerii efectului optim. Each of these situations may require different intervention strategies to achieve the optimal effect.

Antreprenor întreprinzător promovează valori prin identificarea oportunităților, gestionarea resurselor limitate, și executarea planurilor în vederea atingerii obiectivelor date.

The enterprising entrepreneur promotes values by identifying opportunities, managing scarce resources, and executing plans to achieve given objectives. Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Mă pot infecta cu coronavirus prin ochi?

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu viziune optică ce este. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.

Mai multe despre acest subiect