Unitate de viziune este,

Ideea de unitate națională în viziune populară - Aurelian I. Popescu - Google Книги

Misiunea Să ofere educaţie la standarde de înaltă calitate generate de integrarea europeană a României, pentru desăvârşirea intelectuală, morală şi profesională a elevilor, în vederea asigurării resurselor umane, ca o condiţie a progresului economic şi cultural al comunităţii locale, în special şi al ţării noastre, în general. Vom fi recunoscuți pe plan judeţean şi naţional pentru Calitatea  pregătirii elevilor; 2.

senzație de pete la vedere Noua viziune a lui Borisov

Absolventul şcolii, profesionist şi cetăţean european; 3. Procesul de predare învăţare focalizat pe elev elevul în  centrul procesului de educaţie şi instruire unitate de viziune este 4. Puternica motivaţie, angajare şi pregătire profesională a profesorilor  şi a elevilor 5.

pupilele dilatate ochii vederii

Participare prin educaţie şi instruire la dezvoltarea durabilă a comunităţii locale 6. Climat organizaţional intelectual oferit atât profesorilor, cât şi elevilor 7. Stimularea încrederii în sine, în puterea elevului și a profesorului de a imagina, de a crea şi de a lucra în echipă.

unitate de viziune este

Responsabilitatea acţiunilor personalului didactic şi ale elevilor 9. Responsabilizarea părinţilor elevilor faţă de actul educaţional Cultivarea unui comportament tolerant, democratic și promovarea modelelor de gândire inteligente, creatoare

unitate de viziune este

Mai multe despre acest subiect