Trăsături ale viziunii filozofice asupra lumii

Vedere asupra lumii - World view - herminrentacarcluj.ro

Filosofii transilvăneni pot fi de asemenea grupați împreună, mai mult deoarece nu pot fi afiliați celorlalte două școli, dar și pentru că aparțin uneia și aceleiași familii spirituale. O mențiune specială merită membrii cercului Onicescu, caracterizați pe bună dreptate ca filosofi analitici. Expert în psihologie experimentală a studiat sub îndrumarea lui Wundt, primind doctoratul cu o teză despre Kanta urmat tendința inductivistă în metafizică.

Personalitatea trăsături ale viziunii filozofice asupra lumii a fost considerată de el o formă superioară de energie, stadiul final al evoluție universului. Metafizica sa implică un program politic, precum și o etică a munci.

Glosar de termeni filozofici - Wikipedia

Negulescu a publicat Filosofia Renașterii, încă lizibilă și un studiu capital asupra filosofiei culturii, Geneza va corecta miopia culturii. Dumitru Drăghicescu a obținut licența în filosofie cu studiul Influența lui Kant asupra lui Auguste Trăsături ale viziunii filozofice asupra lumii la Universitatea din Bucureștidupă care și-a continuat studiile la Paris, unde a obținut doctoratul cu alături de Durkheim.

În tinerețea sa s-a aflat sub influența filosofiei materialiste a lui Conta. Drăghicescu trăsături ale viziunii filozofice asupra lumii avut contribuții majore în filosofia socială a fost de asemenea un sociolog important. Boli care afectează acuitatea vizuală din cărțile lui Drăghicescu, Vérité et révelation: vers une nouvelle idée de Dieu 2 volume,a fost foarte bine apreciată de Charles Hartshornepentru noile aspecte autentice ale conceptului de Dumnezeu pe care l-a folosit.

Drăghicescu a considerat că omul este o ființă aflată la limita progresului care este divinitatea, spunând că toate atributele lui Dumnezeu pot fi atribuite și omului. Ion Petrovici a scris despre logică și metafizică. În logică, a contribuit la teoria logică a noțiunilor, referindu-se în special la relațiile dintre intensitatea și extensia termenului; el a contrazis legea dependenței lor inverse.

Mircea Florian, care a studiat în Germania împreună cu neokantianul Rehmke, a elaborat în perioada interbelică o filosofie a informației pure, încercând să învingă epistemologia bazată pe dihotomia subiect-obiect. Rezultatele sale sunt publicate în volumul Reconstrucție filosofică El de fapt a respins logica matematică, gândind că este reductivă chiar în comparație cu logica clasică.

Gândirea sa despre logică poate fi în general văzută ca o formă de intuiționalism. El a publicat doar articole în ziar, prin care a promovat idei puternic conservatoare, viziuni reacționare și trăsături ale viziunii filozofice asupra lumii alăturat rapid extremei drepte.

După moartea sa, unii dintre studenții și asociații săi Noica, Amzăr, Eliade, Onicescu, Vulcănescu au publicat variatele sale prelegeri despre logică, istoria logicii, epistemologie adică teoria cunoașterii și istoria metafizicii.

Abordarea sa a istoriei filosofiei este mai mult tipologică, nu cronologică. Deoarece a fost foarte ironic, a fost mereu dispus să-și revizuiască gândirea și niciodată nu și-a scris propria filosofie, discipolii săi l-au comparat cu Socrate.

trăsături ale viziunii filozofice asupra lumii

Cei mai importanți dintre aderenții săi au fost Mircea Vulcănescu —Mircea Eliade —Emil Cioran —Constantin Noica — Alții precum Petre Țuțea au fost de asemenea influențați de personalitatea sa, iar filosofi precum Alexandru Dragomir și Mihai Șora au frecventat unele cursuri ale sale. În orice caz, a influențat filosofia românească prin eseul Dimensiunea românească a existenței.

În lucrarea sa, analizează paradigma conceptuală ce servește ca mijloc de evaluare a diveselor viziuni filosofice a românilor. Analizând anumite fraze românești, în care el invocă maniera fenomenologică, el pretinde să descopere viziunea inerentă asupra lumii.

De exemplu, din analiza particularităților lingvistice a limbii române, el deduce ethosul românesc, cu trăsături precum fatalismul sau indiferența față de moarte, o atitudine comodă față de moarte, concepția că nu este alternativă la aceasta, dar e de asemenea ceva trăsături ale viziunii filozofice asupra lumii.

Mircea Eliade, cunoscutul savant al istorie a religiilor, a publicat câteva esee ce au arătat influența profesorului său, Nae Ionescu, aceste lucrări timpurii n-au adus în esență nimic nou pe câmpul filosofiei românești.

Emil Cioran, în cărțile sale timpurii scrise în română, a propus o filosofie a disperării, arată o obsesie morbidă față de moarte, toate exprimate într-o manieră lirică profundă. A scris mai mult pe teme nihiliste de proveniență nietzscheană și schopeanhaureană, cu anumite influențe contemporane precum Giovanni Papini sau Nikolai Berdiaev.

Constantin Noica a debutat cu un eseu numit Mathesis sau bucuriile simple. Scurta carte interpretează distincția între viață și geometrie. După scrierea acestul eseu, Noica se va orienta către istoria filosofiei, scriind despre KantLeibnizDescartesPlatonAristotelHume etc. Teza sa de doctorat în filosofie s-a numit Schiță pentru istoria lui cum e cu putință ceva nou, în care încearcă să răspundă cum de spiritul nu este la nesfârșit tautologic, analizând filosofia europeană de la Platon la Hume.

Transilvania a dat în perioada interbelică trei filosofi remarcabili: Lucian Blaga —D. Roșca — și Eugeniu Sperantia — Trilogiile sunt, în ordine: Trilogia cunoașterii, Trilogia culturii, Trilogia valorilor, Trilogia cosmologică. Ființele existente apar în urma agregării acestor diferențiale.

Cosmologia speculativă a lui Trăsături ale viziunii filozofice asupra lumii, include de asemenea o interpretare intelehială a biologiei evoluționiste.

Aceste categorii ale inconștientului împiedică oamenii să descopere complet misterul existenței, întrucât toată cunoașterea sa a spiritului inconștient trebuie fixată într-un cadru categoric. Axiologia metafizică a lui Blaga urmează de asemenea această concepție. Toate categoriile conțin puterile umane de exprimare, iar influența lor dinamică este în final proiectată în valori.

Istoric pe termen

Cu alte cuvinte, ceea ce nu putem învinge, idolatrizăm. Toată cultura umană este, potrivit lui Blaga, rezultatul încercării omului de a descoperi misterele existenței. Ea constituie ființa omului.

Ritmul trepidant al evenimentelor pe tărîm economic, politic şi tehnico-ştiinţific, multipla solicitare a atenţiei şi participării noastre la realizarea acţiunilor practice pot crea, uneori, impresia că epoca noastră este cu precădere o epocă a înfăptuirilor materiale exterioare, a eforturilor spre edificarea civilizaţiei tehnice şi dobîndirea bunăstării materiale a societăţii.

Întrucânt omul nu poate descoperi complet misterele, datorită blamului transcendent ce a fost exersat de schema categorială inconștientă, toate producțiile sale poartă semnul acestui cadru dinamic. Așadar, fiecare cultură este caracterizată de un stil, în care diferite categorii activează și se atenuează în mod succesiv, până la epuizarea completă a matricei stilistice. În acel moment, cultura generată de încercări de revelație din cadrul matricei stilistice respective moare.

Această viziune este inspirată de, dar semnificativ detașată de teoria morfologică a culturii, după cum a fost expusă de Frobenius sau Spengler.

  • Tratament vizual internat
  • Filosofie românească - Wikipedia
  • Cum se formează viziunea despre lume?
  • А спустя совсем непродолжительное время мы покинем и большую часть самой Земли.

Blaga dezbate amplu, cu multe ilustrații, de ce toate aceste teorii au pierdut un punct important. Roșca, care va fi mai târziu coordonator și traducător al seriilor de lucrări complete ale lui Hegel în română, a ajuns la o sinteză filosofică prezentată în cartea sa Existența tragică.

Este un amestec personal de existențialismcu origini la Kierkegaarddar influențat de asemenea de Hegel. Teza sa de doctorat de la SorbonneInfluența lui Hegel asupra lui Taine, precum și traducerea în franceză a Vieții lui Iisus l-au făcut cunoascut în lumea francofonă.

Eugeniu Sperantia a fost un autor foarte prolific.

Ce este o definiție de viziune asupra lumii. Conceptul de viziune asupra lumii

Și-a început lista de publicații cu teza sa de doctorat în filosofie, Apriorismul pragmatic, trăsături ale viziunii filozofice asupra lumii regândire a analiticului transcendental al lui Kant, din punct de vedere pragmatist. El a scris ulterior pe subiecte variate, precum biologia din perspectivă hegeliană și a dobândit reputație în special în domeniul filosofiei dreptului. O lucrare foarte interesată și cea mai neglijată este Systeme de metaphysique implicite dans les postulats de toute connaissance possible.

Avem aici o inovație teoretică în metafizică: Sperantia înlocuiește teoriile categoriale ale metafizicii clasice cu analiza întrebărilor celor mai generale, analiză făcută posibilă de problematologia lui.

Așadar, teoria-cadru a metafizicii devine logica interogativelor. Recent, concepția sa despre metafizică a fost comparată cu cea a lui Collingwood. Alți filosofi[ modificare modificare sursă ] Din multitudinea de trăsături ale viziunii filozofice asupra lumii filosofici neafiliați celor trei curente precedente îi putem menționa aici pe Vasile Băncilă —Ionel GhereaAnton Dumitriu — și Ștefan Lupașcu — Acestea sunt descrieri foarte metaforice și jucăușe ale ale ethosului specific, ce sunt comune regiunilor culturale semnificative dintr-un anumit spațiu geografic.

Ionel Gherea, fiul cunoscutului sociolog marxist Constantin Dobrogeanu-Ghereaa publicat o carte numită Eu și lumea. Eseu de cosmogonie antropomorfică. Această lucrare destul de neglijată conține o dezbatere interesantă despre conceptul de identitate personală.

Autorul are o analiză conceptuală destul de neobișnuită, iar în linii extem de generale este un fenomenolog de orientare husserliană.

Anton Dumitriu, matematician după formarea inițială, a obținut doctratul în filosofie, iar apoi trăsături ale viziunii filozofice asupra lumii devenit ajutorul lui P. A fost printre primii filosofi din România interesați de filosofia științei, subiect tratat în Bazele filosofice ale științei. El introduce în România cea mai recentă formă de logică matematică, în special prin lucrările sale Noua logică și Logica polivalentă, unde prezintă sistemul axiomatic Principia Mathematica realizat de Russell — Whiteheadprecum și sistemul implicației al lui C.

De asemenea, a cercetat intensiv problema paradoxurilor logico-semantice, având convingerea că soluția la ele era valabilă și în lucrările filosofilor scolastici.

viziunea 1 75 ceea ce înseamnă

Ștefan Lupașcu, cunoscut filosof francofon al științei, a încercat să pună bazele unei noi epistemologii, în armonie cu mecanica cuantică, recent dezvoltată atunci.

El a susținut o logică a terțului inclus, ce l-a făcut să susțină existența unei a treia stări, dincolo de materie și energie. În aniimatematicianul Octav Onicescu a condus un seminar de filosofie a științei la Universitatea din București. Printre cei mai importanți membri ai acestui grup de filosofie științifică erau matematicienii Grigore Moisil și Dan Barbilianprecum și alți savanți notorii precum Șerban Țițeica sau Nicholas Georgescu-Roegen.

Ei erau angajați în cercetarea fundamentală, folosind matematica ca instrument formal de analiză conceptuală. Rezultatele lor au fost pulicate în antologia Problema determinismului și în anumite monografii, precum Principii de cunoaștere științifică de Onicescu, Metoda statistică de Georgescu-Roegen sau Gândirea matematică a lui P.

Perioada comunistă[ modificare modificare sursă ] În primul deceniu de totalitarism, viața filosofică românească a fost dominată de persecuția tuturor filosofilor interbelici importanți.

Dicționar ortografic OUTLOOK   - un sistem de opinii despre lume și locul omului, societății și omenirii în ea, asupra atitudinii unei persoane față de lume și de sine, precum și pozițiile de viață de bază ale oamenilor care corespund acestor puncte de vedere, idealurile lor, principiile de activitate, orientările valorice Enciclopedia filosofică viziune asupra lumii - un sistem de opinii asupra lumii obiective și a locului unei persoane, asupra atitudinii unei persoane față de realitatea care o înconjoară și de sine, precum și pozițiile de viață de bază ale oamenilor, credințele, idealurile, principiile cunoașterii și Enciclopedie psihologică mare viziune asupra lumii   - Vezi opinia Dicționar de sinonime ruse și expresii similare. Abramova, M.

Lucrețiu Pătrășcanu — a fost autorul lucrării Curente și tendințe în filosofia românească, ce va stabili pentru decenii statutul filosofilor români. Printre pseudo-marxiștii locali, o nouă stea a apărut repede, Constantin I. Gulianmembru al Academiei Române din până la moarte. Gulian a prezentat la vârful carierei sale niște expoziții de filosofie hegeliană, lipsind-o de orice valoare.

În timpul primelor decenii comuniste, filosofia a fost predată în Universități de dentiști și lucrători inculți, ce au devenit profesori peste noapte. În urma morții lui Stalin, nucleul dogmei comuniste a început să-și piardă încet din forță.

Humboldt a văzut limbajul ca parte a aventurii creative a omenirii. Comunitatea culturală, lingvistică și lingvistică s-au dezvoltat simultan și nu s-ar putea descurca unul fără celălalt.

Dupăanul marii amnistieri a prizonierilor politici, viața filosofică a avut șansa de a reveni la existență, fiind în parte stimulată de reintegrarea profesională filosofilor supraviețuitori, care au fost întemnițați sau marginalizați, și erau deja relativ puțini. Au existat, desigur, și figuri independente, ce activau mai mult ca profesori universitari. Cei mai importanți filosofi formați în perioada interbelică, ce au putut practica din nou filosofia și au rămas în mod semnificativ creativi sunt: Mircea FlorianConstantin NoicaAnton DumitriuMihai Șora n.

Mircea Florian a scris în anii în singurătate, un sistem de filosofie prezentat într-un tratat de două volume numit Recesivitatea ca structură a lumii. Inspirat de o analogie cu biologia genetică, Florian ajunge la concluzia că experiența este caracterizată de o invarianță, relația de recesivitate ce se păstrează între două concepte.

Această relație nu este o relație de opoziție, precum contrarietatea, nici de concordanță, ca subordonarea. Este o relație specială ce prezintă trăsături ale ambelor tipuri de relație inter-noțională cunoscute de logică.

Este atât o relație de subordonare, cât și una de opoziție. Florian arată trăsături ale viziunii filozofice asupra lumii fiecare concept important al filosofiei aparține unei perechi ce reprezintă recesivitatea. El analizează câteva zeci de astfel de perechi, scriind pentru fiecare termen câte o micromonografie.

Constantin Noica a devenit trăsături ale viziunii filozofice asupra lumii această perioadă, de după eliberarea din închisoare, un metafizician continental de dimensiuni europene, fără îndoială unul dintre cei mai mari de la sfârșitul secolului Prima sa carte publicată după ieșirea din detenție a fost Două zeci și șapte de trepte ale realului, în care unește trei sisteme categoriale, cele ale lui Platon, Aristotel și Kant.

trăsături ale viziunii filozofice asupra lumii

Sub un hegelian, dar probabil influențat de asemenea de Nicolai Hartmann, a susținut că realitatea, divizată în trei lumi, anorganică, organică și spirituală, este caracterizată de trei seturi distincte de categorii. La culmea acestei scări categoriale a pus o nouă categorie, ce reflectă impactul fizicii asupra gândirii sale: ondulația sau unda, ce a devenit așadar categoria supremă.

El a dezvoltat mai târziu teoria inițiată de Vulcănescu și a scris niște cărți care i-au adus celebritatea peste noapte, în special în cercurile literare. Cărți precum Creație și frumos în rostirea românească sau Sentimentul românesc al ființei, capodopere de speculație etimologică și filosofie hermeneuticăce au limitat valorile universale în interesul evident de a cerceta spiritualitatea românească per se.

Mai multe despre acest subiect