Set de concepte de puncte de vedere.

set de concepte de puncte de vedere

Conceptele cheie creează un curriculum în spirală deoarece volumele îşi schimbă centrul atenţiei de la comunitatea şcolară învăţământul elementar, Volumul II la comunitatea politică ciclul secundar superior, Volumul IVcu Volumul III incluzând aspecte ale amândurora vezi Partea 1, capitolul 4, din acest volum. Toate conceptele cheie pot fi şi trebuie legate de alte concepte şi categorii, în funcţie de nivelul vârstei elevilor şi de disciplina de studiu.

Toate cele trei volume includ nouă capitole a câte patru lecţii fiecare care abordează acelaşi set de concepte cheie.

set de concepte de puncte de vedere

Fac acest lucru în moduri diferite, arătând cum poate acelaşi concept să fie adaptat la nivelul de înţelegere al elevilor şi la elevi de diferite niveluri de vârstă. Dacă două sau trei volume sunt combinate în acest mod verticaleste posibil un proces constructivist de învăţare ghidat şi sprijinit de un anumit concept cheie. În acelaşi timp, conceptele cheie sunt legate orizontal, formând o reţea a înţelegerii.

Un indicator aproximativ al posibilelor legături este la ce dimensiuni ale politicii21 fac acestea referire. Vezi Capitolul 3 privind învăţarea în sens constructivist în Partea 1 din acest volum. Toate fiinţele sunt înzestrate cu demnitate umană şi cu dreptul de a trăi în libertate şi de a se bucura de drepturile lor fără discriminare. Set de concepte de puncte de vedere serveşte individul, nu invers. Libertatea personală le oferă indivizilor dreptul de a-şi dezvolta personalitatea în mod liber, incluzând alegerile importante ale vieţii precum valori, parteneri, profesii şi faptul de a avea copii.

Cum se aplica GLET de NIVELARE cu TRAFALETUL pe peretii tencuiti!

În societatea laică modernă, această libertate este o provocare, deoarece slăbirea legăturilor şi a tradiţiilor familie, religie etc. Alegerile noastre îi afectează pe ceilalţi şi invers şi, prin urmare, în modelarea identităţilor noastre, avem şi responsabilităţi.

În bates metoda de restaurare a vederii naturale şcolară, elevii îşi împărtăşesc experienţele şi activitatea legate de alegerile vieţii pe care tinerii trebuie să le facă, precum educaţia şi cariera viitoare. Conceptul de identitate este strâns legat de diversitate şi pluralism, libertate, egalitate şi responsabilitate. Persoanele care îşi exercită drepturile de libertate vor produce literalmente pluralism — o multitudine de identităţi individuale cu diferite alegeri ale stilului de viaţă, priorităţi şi interese, limitate sau susţinute, după caz, de resursele materiale disponibile — venit şi proprietate.

Diversitatea include diferenţe bazate pe set de concepte de puncte de vedere, etnie, clasă, vârstă, tipul de elev, regiune, religie şi valori. Societăţile pluraliste lansează o provocare: ce set de valori pot membrii unei comunităţi să accepte?

set de concepte de puncte de vedere

Stabilitatea comunităţilor bazate pe drepturile omului depinde de condiţiile pe care statele democratice nu le pot asigura dilema libertate-stabilitate. Acelaşi lucru se aplică şcolilor unde elevii ar trebui să înveţe să înţeleagă şi să facă faţă diversităţii şi pluralismului ca o provocare — trebuie realizată, şi combină problemele şi riscurile cu oportunităţile.

Conceptele de diversitate şi pluralism sunt strâns legate de guvernare şi politică, libertate, conflict şi responsabilitate. Acest lucru începe, de exemplu, cu o pondere egală a timpului de vorbire şi a atenţiei acordate fiecărui elev din clasă. În societăţile bazate pe comerţul liber şi pe concurenţă, distribuirea inegală a venitului şi a bunăstării duce la o distribuire inegală a oportunităţilor de exercitare a libertăţii.

În democraţie, regula principiului majorităţii trebuie echilibrată cu protejarea intereselor minorităţii set de concepte de puncte de vedere a asigura coeziunea socială. Realizarea unui echilibru între libertate şi egalitate poate fi dificilă. Un mod de a le reconcilia este prin responsabilitate personală, alt mod este prin proces obligatoriu de luare a deciziilor politice; ambele moduri sunt necesare, fiecare având limitele lui.

Legile nu pot gestiona fiecare incident din viaţa de zi cu zi şi nu este nici posibil, nici de dorit să avem vieţile complet monitorizate şi controlate de autoritatea statului.

hipermetropia poate fi congenitală comunicarea cu deficiențe de vedere

O comunitate bazată pe drepturile omului se bazează pe bunăvoinţa şi abilitatea noastră de a set de concepte de puncte de vedere asuma responsabilitatea pentru comportamentul nostru şi pentru nevoile celorlalţi. Responsabilitatea este strâns legată de libertate, egalitate, identitate, reguli şi lege, şi conflict.

set de concepte de puncte de vedere

Mulţi oameni consideră conflictul ca fiind ceva dăunător, care stă în calea armoniei, care, prin urmare, ar trebui evitat sau chiar suprimat. Cu toate acestea, nu e necesar ca un conflict ca atare să fie dăunător, ci mai degrabă unele moduri de a-l aborda pot fi dăunătoare. Indivizii şi grupurile pot, şi într-adevăr ar trebui să-şi exprime clar interesele pentru a se asigura că vor fi luate în considerare. Cu toate acestea, în cadrul următoarelor discuţii şi negocieri, toate părţile ar trebui să fie pregătite să negocieze pentru compromis.

Vezi model - View model - herminrentacarcluj.ro

În lipsa acestei atitudini dialectice sau constructive vizavi de interesele proprii ale cuiva, nu este posibil niciun compromis. În principiu, orice conflict privind distribuirea resurselor care poate fi redus la o sumă sau la o cifră, poate fi soluţionat prin compromis.

Pe de altă parte, în conflictele care implică ideologia, valorile sau chiar originea etnică, o soluţie prin compromis este imposibilă. O cultură a oamenilor civilizaţi, adică soluţionarea paşnică a conflictelor, bazată pe respect reciproc, este astfel indispensabilă pentru cetăţenia democratică. Conflictul apare în şcoală ca în oricare alt loc de muncă sau comunitate, oferindu-le elevilor oportunitatea de a învăţa cum să rezolve conflictul în mod paşnic şi să nu se teamă de el.

Conflictul este strâns legat de diversitate şi pluralism, guvernare şi politică, reguli şi lege, responsabilitate. În principiu, se aşteaptă ca toată lumea să respecte legea deoarece a fost aprobată de majoritate.

6. Concepte cheie în ECD/EDO

De obicei, legile sunt aprobate prin vot parlamentar care, la rândul său, se bazează pe majoritate în alegerile generale, dar pot fi aprobate şi prin plebiscit. Scopul legilor este acela de a reflecta şi proteja drepturile omului şi de a stabili reguli procedurale pentru soluţionarea conflictului şi pentru procesele de luare a deciziilor politice. Regulile servesc aceleaşi scopuri, dar sunt create de alte organisme şi pot exista în formă scrisă sau nescrisă.

consultația oftalmologilor amețește

Noi trebuie să respectăm legea, dar ce se întâmplă dacă simţim că legea este nedreaptă? Există multe cazuri de reformă socială şi juridică care au fost provocate din cauza nesupunerii civice: cetăţenii nu au respectat legea în mod deliberat pentru a atrage atenţia asupra a ceea ce ei au considerat a fi nedrept sau asupra încălcării drepturilor omului, pentru a determina o discuţie şi pentru a modifica legile în vigoare.

Elevii trebuie să înţeleagă şi să aprecieze dialectica dintre drepturile referitoare la libertate şi protejarea şi limitarea lor prin intermediul cadrelor instituţionale. Dacă aceste cadre ar fi eliminate, libertatea s-ar transforma în anarhie, iar anarhia s-ar transforma în regula violenţei.

În procesul de învăţare bazată pe sarcini de lucru, elevii experimentează acest principiu în şcoală.

Nu are doar influenţă asupra lucrurilor explicite care pot fi observate, precum calificările elevilor, poziţionarea lor în societate din cauza notelor şi prin urmare, cariera lor academică. Evaluarea în şcoală are influenţă şi asupra altor aspecte ale individului precum imaginea de sine, stima de sine şi conceptul general pe care o persoană îl are despre propriile competenţe şi abilităţi. Şcoala are o influenţă enormă asupra conceptului în sine de competenţe. Influenţa sa directă depinde de modul în care metoda de evaluare este aleasă şi realizată în şcoală.

O stabilire fermă a sarcinilor, a termenelor şi a regulilor nu înăbuşă creativitatea elevilor ci, dimpotrivă, deschide uşa către un mare tărâm de libertate şi creativitate. Elevii pot, de asemenea, să participe la reformarea legilor şcolare care nu reflectă valorile democratice sau pe cele ale drepturilor omului.

Regulile şi legea sunt strâns legate de conflict, libertate şi egalitate. Forma de guvernământ acoperă aspectul instituţional al politicii, adică, procesul de luare a deciziilor politice într-un cadru instituţional.

Guvernanţa democratică a şcolii le oferă elevilor oportunitatea de a învăţa cum să influenţeze şi să participe la procesele de luare a deciziilor pentru a conduce comunitatea şi pentru a-şi stabili obiectivele. Modelul ciclului politic poate fi aplicat proceselor de luare a deciziilor la nivel micro şi macro, adică în comunitatea şcolară şi în comunitatea politică în ansamblu la nivel regional şi naţional.

Mass-media joacă un rol decisiv în controlul factorilor de decizie politică şi de asemenea, în stabilirea agendei. Acelaşi lucru se aplică în cazul şcolilor, aşa cum arată capitolele referitoare la mass-media din cele trei manuale Volumele II-IV.

  1. Toate pastilele pentru vedere
  2. Exerciții pentru vedere fără intervenție chirurgicală
  3. De exemplu, dacă aproximativ un punct dintr-un spațiu topologic există un set deschis care nu conține un alt punct distinctcele două puncte sunt menționate ca topologice care se disting.
  4. Vitamine ochi miopie

Ca pereche set de concepte de puncte de vedere concepte, guvernarea şi politica se referă la cadre diferite ale procesului exerciții pentru tratarea câmpurilor vizuale îngustate luare a deciziilor politice.

În timp ce guvernarea pune accentul pe dimensiunea ierarhică, instituţionalizată, politica include şi dimensiunea informală — mai largă în arie de cuprindere, dar şi cu mai puţină sau chiar fără reglementarea procedurilor.

Partea informală, secundară a politicii este importantă pentru eficienţa sistemului instituţional. Atât în şcoală cât şi în politică, instituţiile nu pot face faţă tuturor problemelor şi disputelor şi, prin urmare, depinde de cetăţeni să soluţioneze disputele interpersonale şi conflictele.

Guvernarea şi politica sunt strâns legate de conflict, reguli şi lege, responsabilitate şi mass-media.

În primul rând, demnitatea umană reprezintă valoarea centrală a drepturilor omului. Cele două principii de bază ale dreptăţii care definesc demnitatea umană în termeni juridici sunt egalitatea non-discriminarea şi libertatea trăită prin drepturile civile şi politice.

Demnitatea unei persoane este ameninţată prin discriminare şi prin închisoare. Primele două generaţii de drepturi ale omului s-au axat pe drepturile referitoare la libertate şi la egalitatea distribuirii oportunităţilor.

În al doilea rând, poate exista tensiune între libertate şi egalitate. De exemplu, libertatea de exprimare presupune ca elevilor să li se acorde oportunitatea de a-şi exprima opinia în clasă, aşa cum cred ei de cuviinţă. Egalitatea oportunităţilor pentru toţi elevii, pe de altă parte, presupune ca timpul de vorbire să fie împărţit corect şi în mod egal între toţi elevii.

set de concepte de puncte de vedere

Pentru fiecare elev în parte, acest lucru poate însemna unul sau două minute înainte ca următorul elev să ia cuvântul. Astfel, libertatea individuală de exprimare trebuie limitată, poate destul de strict, pentru a garanta fiecărui elev şansa de a participa la dezbatere.

Set deschis - Open set - herminrentacarcluj.ro

În ce măsură un elev suferă din cauza acestor restricţii depinde de cât de bine reuşeşte să îşi prezinte scurt şi clar punctul de vedere. Aceste competenţe presupun abilităţi lingvistice, o înţelegere clară a subiectului aflat în discuţie şi un cadru de reguli care asigură echilibrul dintre libertate şi egalitate.

Elevii trebuie să înveţe cum să-şi exercite drepturile de libertate, de exemplu libertatea de set de concepte de puncte de vedere, de exprimare şi de acces la informaţii. Ei trebuie să înveţe, de asemenea, să conteste discriminarea atât în numele lor cât şi în numele celorlalţi. Profesorii ar trebui să fie conştienţi de condiţiile şi oportunităţile inegale ale procesului de învăţare la baza cărora stă diferenţa, de exemplu venitul şi educaţia părinţilor sau contextul cultural şi originea etnică.

Şcoala şi societatea nu pot să realizeze o împărţire egală, dar ar trebui să asigure condiţii de pornire egale.

În şcoală, acest lucru presupune ca profesorii să ţină cont de nevoile specifice de învăţare ale elevilor. Egalitatea nu înseamnă că toţi trebuie trataţi la fel, ci trataţi într-un mod care să le servească nevoilor lor. În aceasta constă educaţia prin drepturile omului, în practică.

Ca şi democraţia, libertatea şi egalitatea sunt strâns legate de toate conceptele cheie. Mediile sunt indispensabile în exercitarea drepturilor omului — inclusiv în libertatea de exprimare, schimbul de informaţii, accesul la viziunea minus 3 este ca, participarea politică, controlul guvernului şi procesul de luare a deciziilor politice, stabilirea agendei.

Cu cât societăţile noastre şi structurile de interdependenţă globală reciprocă sunt mai complexe, cu atât avem nevoie de mai mult sprijin şi îndrumare pentru a înţelege provocările şi problemele prezentului şi ale viitorului şi cu atât mai mult ne bazăm pe medii. Mediile reprezintă o provocare — deschid noi oportunităţi şi instrumente pentru comunicare şi participare, dar şi pentru manipulare şi delicte. Mediile transformă informaţiile pe care le transmit.

Prin urmare, elevii trebuie să îşi exerseze competenţele atât în utilizarea dispozitivelor media cum să creeze un mesajcât şi în deconstruirea mesajelor transmise prin medii. Mass-media joacă, de asemenea, un rol important în comunitatea şcolară. Elevii, spre deosebire de generaţia părinţilor lor, sunt probabil mai conştienţi de faptul că mediile fac parte din viaţa lor cotidiană, realitate pe care profesorii lor trebuie să fie pregătiţi să o accepte.

  • Cum să îmbunătățiți vederea înainte de mese
  • Miopie kovalenko
  • 6. Concepte cheie în ECD/EDO - Living Democracy
  • Probleme de vedere creasta cervicală
  • În domeniul ingineriei sistemelor intensiv din punct de vedere fizic, punctele de vedere corespund adesea capacităților și responsabilităților din cadrul organizației de inginerie.

Unii tineri sunt adeseori utilizatori mai experimentaţi ale mediilor decât părinţii sau profesorii lor. Conceptul cheie de mass-media este strâns legat de guvernare şi politică, identitate, libertate şi responsabilitate.

Mai multe despre acest subiect