Restaurarea viziunii BCE, BCE: Comerțul global nu se va redresa în următoarele trimestre

viziunea 2

Notă: Toate pasajele cotate în Restaurarea viziunii BCE vor fi de la NASB 1a Am văzut pe Domnul stând alături de altar și a spus: 1b Strike capitalele până când pragurile se agită, și le -a sfărîmat pe capul întregului popor; 1c și pe cei rămași voi ucide cu sabia; niciunul dintre ei nu va fugi, nici unul dintre ei nu va scăpa. Data și compoziția Amos pare a fi o compoziție profetică timpurie, pre-exilică, dar prezintă și semne de redactări ulterioare.

Este cel mai probabil că compoziția originală a fost realizată de Amos și apoi copiată mai târziu de un scriitor. Cu toate acestea, deoarece toate manuscrisele Amos cunoscute sunt destul de târziu, în prezent este imposibil să se precizeze o dată exactă. În următoarea secțiune, cea mai apropiată estimare și raționamentul acesteia vor fi prezentate pentru momentul și modul în care a fost compus Amos.

tulburări vizuale totale

Dovezi interne Metodele de întâlniri bazate pe studii lingvistice pot fi dificile atunci când toate manuscrisele sunt destul de târzii, totuși indiciile interne din carte ne vor ajuta să ne îndreptăm către Restaurarea viziunii BCE interval de date care ar trebui să fie acceptabil pentru majoritatea cititorilor.

Cel mai timpuriu cel mai vechi pe care l-ar putea fi este un scurt timp după moartea lui Ozia, regele lui Iuda și Ieroboam IIfiul lui Ioas. Ozia a murit în î. Din moment ce ambii sunt menționați de autorul acestei cărți, este sigur să se presupună că autorul a trăit în timpul sau după viețile lor. Autorul menționează că viziunea lui Amos sa întâmplat "2 ani după cutremur".

Presupunând că Amos a fost înregistrat imediat după lucrarea profetului 2 ani înainte de cutremurcea mai veche ar fi putut fi chiar din BCE. Având în vedere aceste două puncte, este rezonabil să se concluzioneze că Amos Restaurarea viziunii BCE ar fi putut fi scris înainteasă dea sau să ia câțiva ani. Cu toate acestea, posibilitatea unei date tardive este încă posibilă.

Încă o dată, dovezile interne vor oferi o Restaurarea viziunii BCE pentru cât de târziu ar putea fi această dată. Publicul lui Amos era Regatul de Nord al Israelului.

Cuvintele profeției sale erau îndreptate în principal către ei, nu către Iuda. În timpul lui Amos și al lui Osea, Iuda a fost considerat copil ascultător, iar Israelul a fost copilul plin de duh.

Studiul exegetic al lui Amos 9: 1-15 [Distrugerea și restaurarea lui Israel]

Având în vedere poziția neutră din cartea către Iuda și tonul distrugerii asupra Israelului, este probabil că cea mai recentă carte a fost compusă în timp ce Iuda era încă o națiune.

Este posibil ca după ce Israel a căzut în î. Cu toate acestea, în cazul în care cartea a fost compusă mai târziu decât probabil că Iuda ar fi fost inclus în avertismente, deoarece au fost distruse în aproximativ Scara deficienței vizuale. Lipsa îngrijorării față de bunăstarea lui Iuda și pericolul ce îl înconjură pe Israel arată spre o limită târzie înaintea lui BCE.

Amos critică locațiile de cult din Israel, cum ar fi Bethel, care erau locuri urâte profund de iudei, deoarece erau locuri de închinare "păgână". Includerea acestor oracole în compoziția finală nu ar avea nici un sens dacă Iuda ar fi fost deja exilat de către babilonieni în BCE. Cu toate acestea, acest indiciu indică o scurtă dată pentru oracolele din carte deoarece Babilonul nu amenințase încă cu exilarea lui Iuda. Dacă această amenințare ar fi reală la momentul compoziției cărții, se poate asigura că limba pro-iudaică din carte ar fi Restaurarea viziunii BCE dezactivată sau nu a fost inclusă deloc.

Deoarece babilonienii nu au depășit pe asirieni până în jurul lui BCE, o dată ar putea spune în mod sigur că compoziția lui Amos a fost cândva înainte de amenințarea babiloniană. Având în vedere aceste puncte, putem construi o fereastră brută pentru compoziția cărților. Cartea aproape sigur conține cuvintele și predicile date de Amos, care vor fi ceva mai vechi decât restul textului. Putem fi siguri că cartea nu a fost compilată doar de Amos, deoarece Amos este menționată în persoana 3rd într-un număr de locații mai ales în 1: 1 și 7: Putem fi siguri că cel puțin oracolele lui Amos se aflau în secolul al X-lea, chiar dacă compoziția cărții a fost ulterior și redacțiile chiar post-exilice.

De fapt, oracolele conținute în carte pot fi date înainte de 8 BCE de la Damasc și Aram sunt menționate. Amos 1: 5 Aram a fost invadat de asirieni în BCE, astfel Restaurarea viziunii BCE menționarea viitorului lor exil într-o perioadă de timp Restaurarea viziunii BCE care nu existau ar fi contraproductivă.

Aproape sigur, oracolele cel puțin parțial datează din pre BCE. Astfel, cel mai vechi material din carte este estimat în mod rezonabil că a fost scris în mijlocul secolului 8. Context istoric, social și spiritual În timpul slujirii lui Amos, el sa confruntat cu opoziție atât din partea liderilor religioși, cât și a conducătorilor israelieni.

Mesajul său era în contrast direct cu normele societății. În acest moment al istoriei, Israelul era o națiune bogată și prosperă, cu succes în realizările și afacerile militare. Ei se bucurau încă de bogăția domniei lui David și Solomon, chiar dacă împărăția unită sa împărțit între fiii lui Solomon Roboam la sud și Ieroboam la nord. La vremea lui Amos, regele Ieroboam al II-lea era pe tronul din regatul nordic al Israelului BCîn timp ce Uzia era Restaurarea viziunii BCE în Iuda de la BC Limitele superioare și inferioare de dating pe lucrarea lui Amos ar fi domnia lui Jeroboam în nord a fost un moment de pace pentru Israel, cu puțină amenințare din partea inamicilor din afară.

Cea mai mare amenințare ar fi putut să vină doar din Asiria; totuși Israelul a reușit să se alăture cu succes la mijlocul lui 8th secolul Î. Din nefericire, alianța lor cu și dependența de Asiria le-a făcut să devină mai mult dedicată națiunii străine decât conducerii lui Yahweh.

Din cauza acestui succes socio-economic, Israelul a devenit umflat și arogant, uitând că Domnul ia făcut să devină o națiune Amos 2: Restaurarea viziunii BCE deveniseră o națiune coruptă.

Formular de căutare

Patrimoniul lor religios se topea încet. Scăderea ascultării față de Lege și îndrumarea lui Dumnezeu se regăsește în numeroasele acuzații pe care Amos le aduce lui Israel.

În 2: 12 afirmă că naziștii sunt forțați să se corupe prin a bea vin. În plus, profeții sunt porunciți să nu mai profețească.

Restaurarea viziunii BCE

Ei au călcat în picioare pe cei săraci și au decis să plătească hotărârile judecătorești. Cultura a fost Restaurarea viziunii BCE pervertită. Bogății deveniseră mult mai bogați în detrimentul celor săraci. Au deținut mai multe case care au fost condamnate ca un semn exces 3: Ei au pus o chirie greu asupra celor Restaurarea viziunii BCE 5: 11în timp ce cei bogați aveau case construite din piatră bine făcută și nu trăiau nici măcar în ele.

Cei săraci sunt respinși la porțile orașului 5: 12precum și cei oprimați și nevoiași 4: 1. De asemenea, au folosit scale necinstite pentru a face tranzacții necorespunzătoare Amos 8: Corupția este atât de severă încât Amos spune în 5: 13 că un om înțelept ar fi inteligent să-și păstreze gura închisă în mijlocul judecății lui Dumnezeu și să tacă. Căci știu câte sunt încălcările tale și cât de mari sunt păcatele tale - voi, care îi necredinciți pe cei neprihăniți, care iau mită, și să lăsați la o parte pe cei nevoiași în poartă.

Amos 5: Israelul sa adresat de asemenea unor practici idolatre. De multe ori, altarul Restaurarea viziunii BCE Bethel este condamnat de Domnul, iar în 3: 14 Dumnezeu observă că coarnele altarului vor fi sparte imediat.

El ispitește jertfele Restaurarea viziunii BCE și închinarea lor falsă. Amos chiar și-a batjocorit închinarea lor păgână.

BCE a lăsat dobânda de referință la 0%

Amos 4: III. Caracterul profetului, Amos Profetul Amos nu sa văzut ca pe un adevărat profet "Atunci Amos a răspuns și ia spus lui Amația:" Nu eram prooroc și nici fiu al unui prooroc " Amos 7: Cu toate acestea, Domnul a apelat și a folosit Amos pentru a îndeplini un Restaurarea viziunii BCE de rol prphetic.

El a fost recunoscut și de preotul Bethel, Amazia, ca profet al lui Iuda Amos 7: Profesia sa principală a fost ca un păstor și un cultivator de smochine de palmier.

În versetul de deschidere al lui Amos, el este prezentat ca un ciobanesc din Tekoa, care se află în Highlands of Judah, aproximativ 10 mile la sud de Ierusalim.

test ochi mozaic

Astfel, putem concluziona că activitatea profetică a lui Amos ia determinat să călătorească din casa lui de când profețea în regatul nordic al Israelului.

Era un pește în apă. Cu toate acestea, Amos nu a fost un bărbat nevăzut. El își demonstrează cunoștințele despre geografia și situația socio-politică în numeroasele sale Restaurarea viziunii BCE la locații, națiuni și nume care se află în afara țării natale a lui Iuda.

El este de asemenea interesat de numeroasele manifestări ale răului care au avut loc în națiunile înconjurătoare. Întregul prim capitol descrie crimele națiunilor pe care Israelul le-ar fi opus.

Mesajul său este foarte strategic din punct Restaurarea viziunii BCE vedere geografic, întrucât el acuză în primul rând pe dușmanii lui Israel de încălcarea Legii lui Dumnezeu, apoi a lui Israeli nemesis, a lui Iuda și, în cele din urmă, a Israelului.

Trebuie să presupunem că fie Domnul a dezvăluit aceste informații lui Amos, fie că era conștient de încălcările și starea actuală a existenței fiecăruia dintre teritoriile pe care le-a enumerat.

Contextul conturului Schița cărții lui Amos a fost teoretizată în multe feluri. Unii propun o structură chiastică care se concentrează pe versetul 5: 8 "Domnul Restaurarea viziunii BCE numele Lui" ; cu toate acestea, trebuie facut multe eforturi pentru a realiza acest lucru.

Cel mai apropiat structură chiastică găsită în carte este notată în schița de mai jos, dar este încă teoretică, deoarece este un format atât de slab. Acest aspect chiastic oferit de Thomas Finley lasă aproape șase capitole ale cărții. Cu ușoare revizuiri, un chiastic poate fi folosit pentru Restaurarea viziunii BCE contur și Restaurarea viziunii BCE toate capitolele cărții, cu toate părțile închise ale chiasmului.

Schița de mai jos prezintă întreaga carte a lui Amos, cu capitolul 9, care a ieșit într-o profunzime mai profundă, deoarece acesta este punctul de trecere pentru studiul exegetic. O hotărâre a landului 1: 2 1. Pășunile plânge 1: 2b 2. Summitul Carmelului se usucă 1: 2c B Hotărârea Națiunilor 1: 3 1. Transgrese ale Damascului 1: 2. Transgressions of Gaza 1: 3.

Transgresările anvelopei 1: 4. Transgresiunile lui Edom 1: 5. Transgresiunile amoniților 1: 6. Transgresiunile lui Moab 2: 7.

Restaurarea viziunii BCE traducere slabă a vederii

Transgresiunile lui Iuda 2: 8. Transgresiunile lui Israel 2: C Judecata Israelului 3: 10 1. Toți fiii lui Israel sunt vinovați 3: 2. Israel nu a ținut seama de Ce este rău pentru vederea ochilor Domnului 4: 3.

Eliberarea justiției Domnului 5: 4. Distrugerea Israelului 6: 5.

Restaurarea viziunii BCE viziunea unui ochi 0 8

Dumnezeu dă viziuni lui Amos despre distrugerea lui Israel 7: 6. Dumnezeu declară distrugerea Sa peste Împăratul lui Israel 7: 7.

Viziunea finală de distrugere dată Amos 8: 8. Domnul comandă lui Amos o viziune pentru a începe distrugerea lui Israel 9: i. Amos îl vede pe Domnul lângă Alter 9: 1a ii. Dumnezeu porunce lui Amos să distrugă Capitalele 9: 1b iii. Înainte Dumnezeu va ucide pe cei care rămân 9: 1c A.

  • Activitatea economică în ansamblu ar putea totuși să nu fie atât de redusă, în condițiile în care industria prelucrătoare este dependentă de comerț și orice încetinire a cererii afectează comerțul global, se arată în raport.
  • Studiu exegetic al lui Amos 9: [Distrugerea și restaurarea Israelului] - Dust Off The Bible
  • BCE: Comerțul global nu se va redresa în următoarele trimestre
  • RESTAURARE ARHEOLOGICĂ A MANUSCRISELOR - QUMRAN MANUSCRISELE DE LA MAREA MOARTĂ

Ei vor săpa la Sheol, Restaurarea viziunii BCE Dumnezeu îi va ajunge 9: 2a b. Ei se vor înălța spre cer, dar Dumnezeu îi va aduce în jos 9: 2b c. Ei se vor ascunde pe Muntele Carmel, dar Dumnezeu îi va găsi 9: 3a d. Ei se vor ascunde în Marea, dar Dumnezeu va porunci Șarpelui 9: 3b e.

Chiar și în exil, Restaurarea viziunii BCE le-a distrus 9: 4a f. Dumnezeu va pune ochii peste ei pentru rău 9: 4b iv. Domnul Dumnezeul oștirilor este cel care 9: mini chiasm A. Dumnezeu peste ape și pământ 9: 5 b. Dumnezeu peste ceruri 9: 6a A'. Dumnezeu peste Apă și Pământ 9: 6b v. Domnul este numele Lui 9: 6c Israelul a devenit ca și celelalte națiuni 9: 7 Israelul nu va fi complet distrus 9: 8 vi.

Israel va fi cernut 9: A. Nu vor supraviețui impuritățile 9: 9 b. Toți păcătoșii vor muri de sabie 9: 10 Restaurarea Israelului 9: 11 Restaurarea viziunii BCE. Boothul lui David va fi restabilit 9: 11a 2.

Orașul va fi reconstruit ca în Zilele vechi 9: 11b B 'Restaurarea Națiunilor 9: 12 1. Israel va poseda rămășița lui Edom Restaurarea viziunii BCE 12a 2. Israelul va include toate națiunile care sunt chemați după Numele Său 9: 12b Reabilitarea terenului 9: 1.

Harvestul de vin va fi grozav 9: 13 2. Orașele și podgoriile vor fi restaurate 9: 14 3. Ei nu vor fi înrădăcinați din Țara lor, pe care Domnul le-a dat 9: 15 V. Genuri și trăsături literare Genul lui Amos, capitolul nouă, este în mare parte poetic, cu o profeție a judecății în cadrul unui document juridic. Poetic Aspectul profetic al acestui capitol este văzut clar în deschiderea 9: 1 unde Amos declară că a văzut רָאִ֨יתִי și a auzit וַיֹּאמֶר de la Domnul, cu privire la evenimentele viitoare care urmau să se întâmple.

Pasajul divizarea vederii de asemenea fraze precum "în acea zi" 9: 11 și "declară Domnul" 9: 7, 8, 12care sunt ambele componente comune ale literaturii profetice.

Mai multe despre acest subiect