Rata de vedere a operatorilor de macarale

Imagini macarale de inchiriat cu livrare si montaj Gratis

Lucrați la Moscova șofer de macara pe șenile

Pe baza caracteristicilor specificate ale muncii prestate și a cerințelor pentru cunoștințe și abilități profesionale, se întocmește fișa postului șoferului copra, precum și documente de personal, inclusiv pentru intervievare și testare la solicitarea unui loc de muncă.

La întocmirea instrucțiunilor de muncă de muncăeste necesar să se țină seama de prevederile generale și de recomandările pentru absolvire; dacă nu există suficiente informații, consultați căutarea unei profesii prin ordinea alfabetică.

rata de vedere a operatorilor de macarale

Copra șoferului Descrierea muncii. Gestionarea mașinilor și mecanismelor utilizate în construcții, instalare și lucrări de reparații, inclusiv cele utilizate pentru conducerea și scufundarea grămeților la amenajarea fundațiilor de pilă, îngrămădirea tablelor, garduri de acostare, ziduri de reținere și alte structuri similare. Întreținerea mașinilor, verificarea stării de sănătate a sistemelor și a componentelor.

Identificarea și depanarea funcționării mașinii. Participarea la întreținerea preventivă. Combustibil și lubrifianți. Trebuie știut: aranjarea mașinilor mecanismereguli și instrucțiuni de funcționare, întreținere și reparații preventive; reguli de circulație atunci când lucrați cu mașinile pe un vehicul cu motor; metode de producție folosind mașini adecvate; cerințe tehnice pentru calitatea muncii prestate, materiale și elemente structurale; rate de consum de combustibil și lubrifianți și energie electrică; instalatii sanitare in suma prevazuta pentru montarea constructiei, dar o categorie sub categoria conducatorului auto.

Categoria a 5-a - copra teren simplu Categoria a 6-a - copra universal, copra-macarale, copra plutitoare neautopropulsată Categoria a 7-a - copra instalații autopropulsate Este aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății și Dezvoltării Sociale al Federației Ruse din Funcționarea mașinilor de diferite tipuri menționate la §§ -utilizate pentru conducerea și scufundarea grămeților la construcția de fundații de pilă, stivuire de foi, garduri de acostare, pereți de reținere și alte structuri similare.

Trebuie știut: Mașini deservite de dispozitive, reguli și instrucțiuni de utilizare a acestora; metode de producție a muncii efectuate și cerințe tehnice pentru calitatea muncii prestate; rate de consum de combustibil și lubrifianți; soiurile și proprietățile uleiurilor și hiperopie la un copil de 6 ani, caracteristicile tehnologice ale acestora, reguli pentru depozitarea în condiții de siguranță.

rata de vedere a operatorilor de macarale

Inginer de rangul 5 Mașini autopropulsate cu foră cu macarale, cu o adâncime de găurire de până la 6 m. Încărcătoare autopropulsate cu absorbție de vibrații cu o putere a motorului de până la 73 kW CP. Vibro-încărcătoarele sunt fără fir.

rata de vedere a operatorilor de macarale

Kopra teren simplu. Încărcătoare autopropulsate cu pile de amortizare a vibrațiilor, cu o putere a motorului care depășește 73 kW CP. Copras universal, copra-macarale, copra plutitoare neautopropulsată. Inginer din categoria a 7-a Mașini de foraj și macara autopropulsate cu o putere a motorului de - CP cu un diametru de foraj mai mare de până la mm. Kopra instalații autopropulsate. Este necesară educația profesională secundară. Comentarii despre profesie Caracteristicile de calificare tarifare date ale profesiei " Operator de mașini pentru foraj, conducere și scufundări în grămezi»Sunt utilizate pentru a evalua lucrările și a atribui categorii tarifare în conformitate cu articolul din Codul Muncii al Federației Ruse.

Avito joburi Moscova

Pe baza caracteristicilor de mai sus ale cerințelor și a cerințelor pentru cunoștințe și abilități profesionale, se întocmește o fișă a postului pentru șoferul mașinilor pentru foraj puțuri, conducere și scufundări, precum și documentele necesare pentru un interviu și testare la solicitarea unui loc de muncă. Atunci când întocmiți instrucțiuni de lucru jobacordați atenție dispozițiilor generale și recomandărilor pentru această problemă a ETKS a se vedea Această descriere a postului este tradusă automat.

Instrucțiuni pentru postare " Operator de macara autopropulsat din categoria a 5-a", prezentat pe site, îndeplinește cerințele documentului -" MANUAL de caracteristici de calificare a profesiilor angajaților. Problema Lucrări de construcție, instalare și reparații. Sub rezerva modificărilor aprobate de: ordinul Comitetului de Stat pentru Construcții și Arhitectură N 25 din Cuvânt înainte de descrierea postului 0.

Documentul intră în vigoare din momentul aprobării. Verificarea periodică a acestui document se realizează la intervale care nu depășesc 3 ani.

Dispoziții generale 1.

Demontare macara

Poziția "Mașinistul unui vehicul autopropulsat pentru foraj cu macara din categoria a 5-a" aparține categoriei "Muncitori". Cerințe de calificare - învățământ secundar general complet sau de bază. Experiență de muncă ca mecanic pentru repararea construcțiilor sau a altor echipamente similare în mașini de complexitate de 4 categorii de cel puțin 1 an.

Cunoaște și se aplică în activități: - dispozitiv, principiul funcționării, caracteristicile tehnice ale mașinii; - reguli pentru foraj gropi pentru suporturi și stâlpi; - reguli pentru instalarea suporturilor, stâlpilor etc. Șoferul mașinii de foraj și macara autopropulsate din categoria a 5-a în timpul absenței sale este înlocuit de persoana numită în modul prescris, care dobândește drepturile relevante și răspunde de îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor care i-au fost atribuite.

Descrierea muncii, sarcinilor și responsabilităților de serviciu 2. El administrează o mașină de foraj și macara autopropulsată în timpul instalării turnurilor de transmisie a aerului electric, comunicațiilor, unei rețele de contact, a altor suporturi, stâlpi de gard și iluminare.

vedere prednison

Efectuează rata de vedere a operatorilor de macarale pe bază de schimb; ia parte la întreținerea preventivă programată.

Cunoaște, înțelege și aplică actele actuale de reglementare referitoare la activitățile sale. Cunoaște și respectă cerințele actelor de reglementare privind munca și protecția mediului, respectă normele, metodele și tehnicile pentru îndeplinirea în condiții de siguranță a muncii. Drepturi 3. Operatorul mașinii de foraj și macara autopropulsate din categoria a 5-a are dreptul să întreprindă acțiuni pentru prevenirea și eliminarea cazurilor dacă nu vezi de aproape, este hipermetropie încălcări sau neconcordanțe.

Operatorul unei macarale de foraj autopropulsate din categoria a 5-a are dreptul să primească toate garanțiile sociale prevăzute de lege. Operatorul unei macarale de foraj autopropulsate din categoria a 5-a are dreptul să dacă taurul este oftalmologic colorat asistență în îndeplinirea îndatoririlor sale și în exercitarea drepturilor sale.

Operatorul mașinii de foraj și macara autopropulsate din categoria a 5-a are dreptul să solicite crearea condițiilor organizatorice și tehnice necesare îndeplinirii atribuțiilor oficiale și furnizarea echipamentului și inventarului necesar.

Operatorul unei mașini de foraj și macara autopropulsate din categoria a 5-a are dreptul să se familiarizeze cu proiectele de documente referitoare la activitățile sale. Operatorul mașinii de foraj și macara autopropulsate din categoria a 5-a are dreptul să solicite și să primească documente, materiale și informații numai vederea îndeplinirii îndatoririlor sale și ordinelor conducerii.

Operatorul mașinii de foraj și macara autopropulsate din categoria a 5-a are dreptul să-și îmbunătățească calificările profesionale.

Operatorul mașinii autopropulsate de foraj și macara din categoria a 5-a are dreptul să raporteze toate încălcările și neconcordanțele identificate în cursul activităților sale și să facă propuneri pentru eliminarea acestora. Operatorul mașinii de foraj și macara autopropulsate din categoria a 5-a are dreptul să se familiarizeze cu documentele care definesc rata de vedere a operatorilor de macarale și obligațiile poziției sale, criterii de rata de vedere a operatorilor de macarale a calității îndeplinirii sarcinilor oficiale.

Responsabilitate 4. Operatorul macaralei cu vehicul autopropulsat din categoria a 5-a este responsabil pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea prematură a atribuțiilor atribuite de această fișă a postului și sau nefolosirea drepturilor acordate. Operatorul mașinii de foraj și macara autopropulsate din categoria a 5-a este responsabil pentru nerespectarea reglementărilor interne de muncă, protecția muncii, măsuri de siguranță, salubritate industrială și protecția împotriva incendiilor.

Operatorul macaralei din rata de vedere a operatorilor de macarale a 5-a este responsabil pentru infracțiunile comise în cursul activităților sale, în măsura stabilită de legislația administrativă, penală și civilă aplicabilă. Operatorul mașinii de foraj și macara autopropulsate din categoria a 5-a este responsabil pentru utilizarea ilegală a vedere cu colobom oficiale acordate, precum și pentru utilizarea lor în scopuri personale.

Instrucțiuni de siguranță tipice pentru operatorii de mașini de foraj și macara autopropulsate TOI P A fost aprobat printr-o rezoluție a prezidiului Comitetului central al sindicatului lucrătorilor în construcții și al industriei materialelor de construcții din Rusia din 15 decembrie nr.

Inchiriaza automacarale si macarale cu senile performante Baleni-Romani

Cerințe de siguranță înainte de a începe 1. Înainte de a începe munca, șoferul trebuie să: a să poarte un certificat de conducere a unei mașini de bază, un certificat de trecere rata de vedere a operatorilor de macarale pentru o mașină, o foaie de călătorie traseuun certificat de cunoaștere a metodelor de lucru sigure și un examen medical înainte de călătorie; b să poarte îmbrăcăminte de protecție și încălțăminte de siguranță cu un model stabilit; c să primească de la supraveghetorul imediat o misiune pentru îndeplinirea muncii și calea de mișcare.

După ce a primit sarcina de la supraveghetorul imediat, inginerul trebuie să: a verifică disponibilitatea unui kit medical, a stingătoarelor și a unui set de scule; b pentru a asigura o funcționare sigură și fără probleme pe linie, verificați starea tehnică a mașinii, acordând atenție asupra funcționării anvelopelor, frânelor, direcției, șuruburile de fixare a arborelui elicei, funcționarea cablajului, farurilor, luminii de frână, indicatoare de direcție, semnal sonor, instrumentare Oglinzi retrovizoare; c efectuați întreținerea și realimentarea zilnică a mașinii cu combustibil, ulei, apă, antigel în sezonul rece și lichid de frână, verificați nivelul electrolitului din baterie; d după umplerea mașinii cu combustibil și ulei, ștergeți toate părțile mașinii murdare cu produse petroliere.

Combustibilul și lubrifianții vărsate în timpul alimentării trebuie curățați cu zdrențe, rumeguș sau nisip; d verifică ralentizarea motorului și funcționarea acestuia, precum și iluminarea, instrumentarea și direcția; f prezinta masina persoanei responsabile de eliberarea masinilor sunet din punct de rata de vedere a operatorilor de macarale tehnic din garaj mecanica si obtine un semn in indicatorul de sanatate tehnic al masinii.

Șoferul nu trebuie să meargă la linie pentru următoarele încălcări ale cerințelor de securitate: a defecțiuni ale mecanismelor și sistemelor în care funcționarea vehiculului de bază este interzisă; b prezența fisurilor și deformărilor în structurile metalelor din masti; c defecțiuni ale manometrelor din sistemul de acționare hidraulică. Manometrele trebuie să fie testate și sigilate; d conducerea prematură a următoarelor încercări inspecție tehnică a mașinii.

Inchiriaza MACARA TURN Baleni-Romani - Livrare si montaj MACARA SI AUTOMACARA Baleni-Romani

Încălcările descoperite trebuie eliminate singure, iar dacă este imposibil să facă acest lucru, șoferul trebuie să le raporteze supraveghetorului imediat și persoanei responsabile pentru întreținerea mașinii în stare bună. Cerințe de siguranță în timpul funcționării 4. La sosirea la instalația indicată în calea de parcurs, șoferul trebuie să: a să vină la managerul de muncă, la a cărui dispoziție a fost trimis, să prezinte o fișă de urgență și un certificat de verificare a cunoștințelor metodelor de lucru sigure, să primească o misiune de producție și să se pregătească la locul de muncă cu privire la specificul muncii efectuate; b clarifică succesiunea lucrărilor și măsurile necesare pentru a asigura siguranța structurilor și comunicațiilor subterane; c inspectează calea de mișcare a mașinii, primește informații de la directorul de lucru cu privire la locațiile reale ale structurilor și comunicațiilor subterane, care ar trebui indicate prin steaguri sau repere.

rata de vedere a operatorilor de macarale care este viziunea corectă a unei persoane

Înainte de a începe manevra, șoferul trebuie să se asigure că nu există persoane la o distanță de cel puțin 5 m de zona de funcționare a mașinii și a corpurilor sale de lucru. Înainte de instalarea mașinii la locul de muncă, șoferul trebuie să verifice dacă sunt îndeplinite următoarele cerințe: a solul din calea mașinii ar trebui să fie planificat și compactat, plăcuțele de inventar ar trebui să fie amplasate sub outriggers; b teritoriul mașinii ar trebui să fie suficient pentru manevra sa; c panta șantierului nu trebuie să depășească permisul pe pașaportul mașinii; d atunci când instalați mașina peste comunicațiile existente, este necesar să se așeze mai întâi plăci de drum din beton armat.

Lucrările în zona de protecție a comunicațiilor subterane ar trebui să fie sub supravegherea directă a șefului de lucru, iar în zona de protecție a unei conducte de gaze sau a cablurilor care sunt sub tensiune electrică, în plus, sub supravegherea unui lucrător de gaz sau, respectiv, de utilitate electrică.

Lucrul în zona de securitate a unei linii rata de vedere a operatorilor de macarale de transmisie a energiei electrice este permis numai dacă există o comandă de admitere și sub supravegherea conducătorului de lucru și a proprietarului liniei de transmisie a energiei electrice. Lucrările în zonele cu contaminare patogenă a solului depozite de gunoi, terenuri de înhumare a bovinelor, cimitire sunt permise cu permisiunea autorităților de inspecție sanitară de stat, pe care șoferul le poate face cunoștință cu șeful lucrării la primirea autorizației de muncă pentru lucrări cu risc ridicat.

Dacă este necesar să vă deplasați într-un alt loc, șoferul trebuie să ridice corpul de lucru și să coboare catargul în poziția de transport. Când instalați stâlpi pentru diverse scopuri, inclusiv linii electrice aeriene, linii de comunicații telefonice și telegrafice, indicatoare rutiere și altele, cu ajutorul unei mașini de găurit cu macara, șoferului este interzis să: a trageți stâlpi situați la o distanță mai mare de 3 m de centrul groapei; b ridicați stâlpii cu un ambreiaj de siguranță nereglementat, care trebuie ajustat la capacitatea de încărcare a mașinii în conformitate cu pașaportul și sigilat; c să se deplaseze cu un post ridicat, chiar și la distanțe nesemnificative; d instalarea stâlpilor fără ajutorul unui corp auxiliar de lucru; e să permită persoanelor din zona de pericol care apare la mișcarea stâlpilor.

În timpul întreținerii, șoferul este obligat să oprească motorul și să elibereze presiunea în sistemul hidraulic, dacă acest lucru este permis de instrucțiunile producătorului pentru funcționarea acestei mașini. Când alimentați mașina, un inginer și alte persoane din apropierea mașinii nu au voie să fumeze sau să folosească flăcări deschise.

viziune 0 005 ce înseamnă viziune ce este această traducere

În timpul funcționării, șoferului îi este interzis să: a lăsați pârghiile de comandă rata de vedere a operatorilor de macarale platformei de foraj cu macara cu motorul pornit; b schimbarea bruscă a turației motorului, precum și a presiunii și a sistemului hidraulic; c scoateți capacul de protecție de pe ambreiaj sau tamburul troliului; d să includă un burghie cu un știft fără cotă de fixare a acestuia sau cu cuțite complet fixate pe burghiu; d pornește troliul în timp ce găuri solul; f frânează mașina în timp ce găuri solul sau instalează suporturi; g funcționează mașina dacă ambreiajul de siguranță al troliului nu este reglat pentru capacitatea indicată în pașaportul său; h menține mașina, inclusiv curățarea sau ungerea părților sale individuale; i transferul controlului aparatului către persoane neautorizate; j transporta persoane neautorizate în cabina auto; k să admită la zgârierea lucrătorilor din stâlpi care nu sunt certificați ca praști.

La ieșirea din cabină, șoferul este obligat să pună maneta de trecere a angrenajului în poziția neutră și să frâneze mașina cu frâna de parcare. Cerințe de siguranță de urgență Dacă sunt detectate rata de vedere a operatorilor de macarale, conducte, obiecte explozive sau necunoscute de transmisie a energiei electrice în timpul forajului la sol, funcționarea mașinii trebuie să fie imediat oprită până când se primește permisiunea pentru lucrări suplimentare de la autoritățile de supraveghere competente.

Dacă apar defecțiuni în timpul funcționării mașinii, șoferul este obligat să oprească funcționarea și să le elimine. Dacă este imposibil să eliminați defecțiunile pe cont propriu, șoferul este obligat să informeze supraveghetorul și persoana responsabilă pentru întreținerea mașinii în stare bună. În caz de aprindere sau cablare a combustibilului, șoferul trebuie să stingă imediat sursa de incendiu cu ajutorul unui stingător sau a altor mijloace improvizate: o cârpă, prelată, nisip sau pământ.

Este interzisă umplerea cu apă a combustibilului arzător.

Macaraua de gâscă de la angajatorii direcți.

Dacă nu este posibil să stingă focul singur, șoferul este obligat să apeleze pompierii în modul prescris și să informeze managerul de lucru. Cerințe de siguranță la sfârșitul lucrului La sfârșitul lucrării, șoferul trebuie să: a conduceți mașina până la parcare, unde ar trebui să fie în afara orei; b opriți motorul; c blochează cabina; d informează supraveghetorul și persoana responsabilă pentru întreținerea mașinii în stare bună despre toate defecțiunile apărute în timpul funcționării.

Alegerea editorilor.

Mai multe despre acest subiect