Prudență biologică

Traducere

prudență biologică

ASPECTE-CHEIE Pentru a prudență biologică împotriva rezistenței antimicrobiene RAMrecomandarea stabilește măsuri specifice pentru: consolidarea sistemelor de supraveghere a RAM și utilizarea substanțelor antimicrobiene spre exemplu culegerea de date privind prescripția și utilizarea antibioticelor în spitale ; dezvoltarea unor măsuri de control și prevenție privind utilizarea prudentă a agenților antimicrobieni prin stabilirea de norme pentru utilizarea antibioticelor și punerea în aplicare a unor măsuri de igienă și control a infecțiilor în instituții spitale, case de îngrijire etc.

Norme privind produsele Recomandarea cuprinde orientări pentru utilizarea produselor antimicrobiene.

cum se vindecă vederea de 13 ani suspiciunea de VPS după ecografie

Se vor pune în prudență biologică sisteme de control pentru comercializarea produselor antimicrobiene pentru a asigura respectarea principiilor bunei gestionări a bolilor transmisibile. Măsuri de monitorizare Rapoarte Țările UE au prezentat rapoarte periodice privind punerea în aplicarea a măsurilor de strategie luate de acestea. Pe baza informațiilor furnizate, Comisia a publicat rapoarte la intervale de cinci ani: Înprimul raport solicita țărilor UE: să abordeze problema automedicației cu antibiotice, în special prin educarea populației despre riscurile implicate; să elaboreze orientări care să recomande un tratament antibiotic adecvat.

Încel de al doilea raport solicita, printre altele, instituirea unui mecanism intersectorial adecvat în fiecare țară a UE în vederea coordonării punerii în aplicare a strategiilor incluse în recomandare.

Încel de al treilea raport prudență biologică țărilor UE: să aplice măsuri de control și de prevenție; să ia măsuri pentru a crește angajamentul factorilor de decizie politică în ceea ce privește abordarea problemei RAM; și să stimuleze cercetarea în domenii-cheie pentru a depăși lacunele actuale în ceea ce privește controlul RAM.

Planuri de acțiune Înîn urma rapoartelor din și și a adoptării de către Consiliu în a unei recomandări privind siguranța prudență biologicăComisia a adoptat prudență prudență biologică plan de acțiune pe cinci ani pentru a aborda amenințările aduse de RAM. Un al doilea plan de acțiune va fi lansat în Acesta se va prudență biologică pe: sprijinirea țărilor UE, în special în ceea ce privește stabilirea, punerea în aplicare și monitorizarea planurilor naționale de acțiune; reunirea fondurilor și instrumentelor UE pentru a promova inovarea și cercetarea împotriva RAM; și consolidarea rolului de lider la nivelul forurilor globale, în special în cadrul organizațiilor internaționale și în rândul partenerilor comerciali importanți.

prudență biologică

Mai multe despre acest subiect