Program de formare a viziunii

Viziue, Misiune, Valori — Aspire Teachers

Misiune, viziune și valori Misiune Universitatea Româno-Americană are ca misiune educația, învățământul, cercetarea științifică și inovarea, cultivând valorile științei și culturii universale în general.

program de formare a viziunii viziunea se deteriorează de la iPad

Prin misiunea asumată universitatea urmărește să contribuie la: promovarea excelenței în educație, cercetare științifică, inovare și transfer tehnologic și a responsabilității profesionale, morale și sociale și a creativității în domeniile de competență; tezaurizarea și promovarea valorilor culturii și civilizației naționale și universale; apărarea cadrului democratic universitar întemeiat pe autonomia universitară și respectul legii, pe respectarea program de formare a viziunii și libertăților fundamentale ale omului, în statul de drept.

Conform Cartei, îndeplinirea misiunii Universității Româno-Americane se poate realiza prin: formarea de specialiști program de formare a viziunii pregătire superioară în domeniile fundamentale de știință în care organizează programe de studii universitare de licență, masterat, doctorat, autorizate sau acreditate potrivit legii; desfășurarea de activități program de formare a viziunii de cercetare științifică fundamentală și aplicativă, prin departamentele specializate, centre și laboratoare de cercetare și alte forme de organizare; activități antreprenoriale care cuprind: programe de consultanță, asistență de specialitate, incubatoare de afaceri, etc.

program de formare a viziunii boli concomitente cu insuficiență vizuală

Viziune Promovând un management academic prin excelenţă strategic, Universitatea Româno-Americană  îşi propune recunoaşterea la nivel naţional şi internațional, drept universitate de elită.

Valori responsabilitatea profesională, morală și socială; libertatea de gândire și exprimare; creativitate și inovare; cooperare și comunicare.

Prin promovarea valorii în educație, cercetare și inovare, universitatea noastră își va consolida durabil poziția la nivel național și internațional, fiind partener pentru comunitatea în care evoluează, având în centrul preocupărilor sale îmbunătățirea vieții și a experienței principalilor beneficiari ai activității sale: studenții, absolvenții, personalul didactic și administrativ.

Principalele obiective strategice generale care rezultă din misiunea, viziunea și valorile Universității Româno-Americane sunt: O.

metode de examinare a deficienței de vedere dacă un angajat pierde din vedere

Creșterea recunoașterii naționale și internaționale pentru calitatea activităților educative și de formare profesională; O. Susținerea și consolidarea activităților de cercetare-inovare și diseminare a rezultatelor prin măsuri adaptate nevoilor individuale și colective; O.

Cursuri de formare profesionala

Dezvoltarea valorii și a parteneriatului cu studenții, absolvenții, personalul didactic și administrativ și cu alți parteneri și alte componente ale comunității universitare; O. Consolidarea parteneriatului cu reprezentanții mediului economico-social, angajatorii și alte componente ale societății; O.

Shichko bates metoda restaurării vederii etnografia vederii

Creșterea gradului de internaționalizare a universității pe palierele academic și administrativ; O. Creșterea calității și eficacității proceselor universitare în raport cu diferite categorii de public de interes din mediul intern și extern; O.

de ce îmi coboară vederea

Dezvoltarea culturii antreprenoriale și a viziunii de universitate sustenabilă. Expoziției, Nr.

program de formare a viziunii cea mai bună tehnică pentru vedere

Mai multe despre acest subiect