Norme de viziune pentru obținerea drepturilor.

JavaScript must be enabled to view this email address Documentaţia necesară: a.

picături pentru ochi din vedere

Cererea tip de acordare a dreptului la indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului; b. Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că celălalt părinte natural sau, după caz, o altă persoană dintre cele prevăzute la art. Actul de identitate al solicitantului copie xerox şi original ; d.

norme de viziune pentru obținerea drepturilor vederea scade ceea ce trebuie făcut

Certificatul de naştere al copilului copie xerox şi original ; e. Certificatele de naştere ale tuturor copiilor născuţi după data de 01 ianuarie ; f.

tratamentul miopiei cu metoda populară reda vederea zilei

Certificatul de casătorie copie xerox şi original ; g. Copie certificat de persoană cu handicap al copilului, după caz; h.

  • Caiet de exerciții de recuperare a vederii
  • Acuitatea vizuală 1 25

Copie xerox după certificatul medical pentru sarcină şi lehuzie cele zilecertificată conform cu originalul de către angajator; j. Copie xerox după decizia de suspendare a contractului individual de muncă, certificată conform cu originalul de către angajator; k.

test de vedere frontală

Dosar; l. Extras de cont solicitantul sa norme de viziune pentru obținerea drepturilor titularul contului : Alpha Bank Romania S.

norme de viziune pentru obținerea drepturilor

În situaţia în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condiţiilor se demonstrează pe baza anchetei sociale efectuate de autoritatea tutelară; n.

Reglementare: O.

Mai multe despre acest subiect