Mitul ca formă de viziune asupra lumii

S-a sugerat ca în pagina Geneza să fie inclus conținutul acestei pagini sau secțiuni. Facerea lumii. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul.

Dacă viziunea se așează Ioan 1.

Pământul era pustiu și gol; peste fața adâncului de ape era întuneric, și Duhul lui Dumnezeu Se mișca pe deasupra apelor. Geneza Ps Dumnezeu a văzut că lumina era bună; și Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric.

Geneza 5. Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte.

mitul ca formă de viziune asupra lumii

Astfel, a fost o seară, și apoi a fost o dimineață: aceasta a fost ziua întâi. Și Dumnezeu a făcut întinderea, și ea a despărțit apele care sunt dedesubtul întinderii de apele care sunt deasupra întinderii.

Și așa a fost. Geneza Prov 8. Dumnezeu a numit întinderea cer.

Account Options

Astfel, a fost o seară, și apoi a fost o dimineață: aceasta a fost ziua a doua. Geneza Pământul. Geneza Iov Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar grămada de ape a numit-o mări. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.

  • Mitul lui Cthulhu - Howard Phillips Lovecraft - Google Книги
  • Definiții Definițiile mitului creației din referințe moderne: O "narațiune simbolică a începutului lumii, așa cum este înțeleasă într-o anumită tradiție și comunitate.
  • Din punct de vedere geografic, Europa nu a fost niciodată un teritoriu clar definit.
  • EUROPA PRINDE FORMĂ | CASA ISTORIEI EUROPENE
  • Mit - Wikipedia

Geneza Geneza Evr 6. Pământul a dat verdeață, iarbă cu sămânță după soiul ei și pomi care fac rod și care își au sămânța în ei, după soiul lor.

EUROPA PRINDE FORMĂ

Astfel, a fost o seară, și apoi a fost o dimineață: aceasta a fost ziua a treia. Geneza Soarele, luna și stelele. Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, și anume: luminătorul cel mai mare ca să stăpânească ziua, și luminătorul cel mai mic ca să stăpânească noaptea; a făcut și stelele. Dumnezeu i-a așezat în întinderea cerului ca să lumineze pământul, Geneza Geneza Ier Astfel, a fost o seară, și apoi a fost o dimineață: aceasta a fost ziua a patra.

Geneza Viețuitoarele mării. Dumnezeu a făcut peștii cei mari și toate viețuitoarele care se mișcă și de care mișună apele, după soiurile lor; a făcut și orice pasăre înaripată după soiul ei. Dumnezeu a văzut că erau mitul ca formă de viziune asupra lumii. Geneza Gen 6. Astfel a fost o seară, și apoi a fost o dimineață: aceasta a fost ziua a cincea. Geneza Viețuitoarele pământului. Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor și toate târâtoarele pământului după soiul lor.

mitul ca formă de viziune asupra lumii viziunea noastră este în mâinile noastre

Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Geneza 1Cor Geneza Gen 9. Iar tuturor fiarelor pământului, tuturor păsărilor cerului și tuturor vietăților care se mișcă pe pământ, care au în ele o suflare de viață, le-am dat ca hrană toată iarba verde. Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; și iată că erau foarte bune. Astfel, a fost o seară, și apoi a fost o dimineață: aceasta a fost ziua a șasea.

Geneza Facerea omului. Iată istoria cerurilor și a pământului, când au fost făcute. Geneza Gen 1.

a devenit miopie

În ziua când a făcut Domnul Dumnezeu un pământ și ceruri, nu era încă pe pământ niciun copăcel de câmp și nicio iarbă de pe câmp nu încolțea încă: fiindcă Domnul Dumnezeu nu dăduse încă ploaie pe pământ și nu era niciun om ca să lucreze pământul. Ci un abur se ridica de pe pământ și uda toată fața pământului.

Geneza 7. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață, și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Geneza Gen 3. Religiei Egiptului antic nu îi este proprie o antropogonie clară, dar cel mai vechi sistem religios din Egipt, cel Memfitic, vorbește de creație ca efect al unei puteri creatoare, al gândirii, al cuvântului unui singur zeu — Ptah.

Meniu de navigare

Acesta a născut inițial un gând, după care l-a pronunțat, acesta fiind întâiul act de creație — în această mitologie, creația originală are la bază procese psihologice superioare: gândirea și limbajul. Tot în contextul mitologiei egiptene, mai precis, în reprezentările artistice ale acestora, o altă tradiție cum să economisești vederea afirmă că oamenii s-au născut din lacrimile unui zeu îndurerat de pierderea ochiului său.

Mitul principal[ modificare modificare sursă ] Zeul egiptean al soarelui, Amon Racreatorul lumii, în majoritatea variantelor miturilor În mitologia egipteanăla începuturile lumii exista doar o mare întunecată care plutea peste tot. Ea era cufundată în tăcere, era lipsită de orice sunet sau de vreun clipocit, și se spune că era corpul zeului primordial Nunzeul oceanului. Într-o zi însă, din adâncimile acvatice s-a ridicat un munte la suprafață, iar mitul ca formă de viziune asupra lumii vârful lui s-a născut zeul soare, Atum Ra.

îmbunătățiți vederea într-un timp scurt renumit vizionar

Mitul ca formă de viziune asupra lumii zeu avea înfățișarea unui om, a unui bărbat și deținea o energie universală prin care putea să creeze toți zeii viitori și toate forțele pământului. Atum îi naște pe Shuo divinitate masculină, și pe Tefnuto divinitate feminină.

Mitul creației

După unele legende, se spune că pe cei doi i-a scos din gât: tușind l-a creat pe Shu și scuipând a adus-o pe Tefnut. Acest mit este întărit și de faptul că "shu" înseamnă "aer", "vid", iar "tefnut", "umezeală", "ploaie". Acești doi zei gemeni, născuți de Amonau devenit amanți și au adus pe lume pe zeița ceruluiNutși pe zeul pământuluiGeb. Imediat ce acești doi zei s-au născut au fost despărțiți de Shucare a ridicat-o pe Nut cu brațele.

Astfel își explică egiptenii faptul că cerul se află deasupra, iar pământul dedesubt, iar aerul, "shu", între cer și pământ. Alte mituri[ modificare modificare sursă ] O altă legendă egipteană relatează altfel crearea lumii.

Ea spune că imediat ce muntele a răsărit din apă, pe vârful lui a înflorit o uriașă floare de lotus. Atum se afla în inima florii, sub aspectul unui prunc strălucitor. Seara, floarea se închidea, ascunzând în ea copilul, iar dimineața se deschidea din nou.

afine vizuale îmbunătățite linie în tabelul de viziune

În această legendă, din gura lui Atum au țâșnit zeii, iar din ochii lui, oamenii. În limba egipteană, "om" și "lacrimă" se pronunță la fel.

Mitul creației - Wikipedia

La Memphis apare o altă legendă despre originea lumii. Din oceanul Nun răsare un munte și apare înțeleptul zeu Ptah. Acesta începe să rostească numele fiecărei ființe și al fiecărui zeu, oferindu-le odată cu el și viață. Apoi Ptah creează primele temple și orașe, fabrică pâine și o oferă oamenilor. Un alt mit îl menționează pe zeul Thotzeu al înțelepciunii, drept primul organizator al lumii. Pe insula născută ca urmare a cutremului apelor lui Nuapar opt zei care iau înfățișarea unor broaște și șerpi.

Ei creează soarele dintr-un ou pe care Thotzeul cu cap de ibis, îl duce în vârful muntelui. Îndeplinindu-și datoria, cei opt zei se retrag, iar Thot începe construirea templului în onoarea zeului soarelui, Rachiar pe locul unde oul a eclozat.

Din cojile giganticului ou, el hotărăște să construiască prima capitală a Egiptului. Mitologia fino-ugrică[ modificare modificare sursă ] Mitologia fino-ugrică face referință la mitul creației al popoarelor maghiare, estone și finlandeze, printre altele.

Mai multe despre acest subiect