Maternitate pentru vedere.

Rolul neonatologului

În calculul indemnizaţiei se iau în considerare numai perioadele de lucru desfăşurate ca muncitoare domestică. Muncitoarele domestice au dreptul la protecţia economică a maternităţii, numai dacă: în cele 24 de luni anterioare abţinerii obligatorii de la muncă rezultă a fi vărsate în contul lor sau datorate 52 de contribuţii săptămânale, chiar maternitate pentru vedere dacă sunt pentru sectoare diferite de acela a muncii domestice; sau, în alternativă în cele 12 luni anterioare începerii abţinerii obligatorii de la muncă rezultă a fi vărsate în contul lor sau datorate cel puţin 26 de contribuţii săptămânale, chiar şi pentru sectoare diferite de maternitate pentru vedere pentru muncă domestică.

maternitate pentru vedere selectarea opticii pentru vedere

Alocaţia de stat pentru maternitate Revine mamelor rezidente, cetăţene italiene, comunitare sau extracomunitare, care posedă permisul CE pentru şedere de lungă durată, pentru fiecare copil născut, adoptat, sau în încredinţare preadoptivă. Alocaţia revine dacă mama: şi-a dat demisia în mod voluntar de la locul de muncă în timpul sarcinii şi are cel puţin 3 luni de contribuţie în perioada cuprinsă între a a şi a 9-a lună anterioară naşterii copilului sau a integrării sale familiale, în caz de adopţie sau încredinţare ; în precedenţă a avut dreptul la o prestaţie din partea Inps de exemplu pentru boală sau şomajpentru că a muncit cel puţin trei luni, cu condiţia ca, între data pierderii dreptului la maternitate pentru vedere de prevederi sociale şi data de naştere sau de intrare a minorului în familie, nu au trecut mai mult de nouă luni.

maternitate pentru vedere vedere încețoșată, cercuri pâlpâind în ochi

Cererea trebuie să fie prezentată la Inps în termen de 6 luni de la naştere sau de la adopţie, ori de la încredinţarea pre-adoptivă.

Dacă INPS nu aprobă cererea, aceasta este automat transmisă primăriei teritoriale competente, pentru ca maternitate pentru vedere să primească alocaţia de maternitate acordată de Primării.

maternitate pentru vedere

Mai multe despre acest subiect