Lecție deschisă pe tema viziunii,

lecție deschisă pe tema viziunii

tratați miopia cu exerciții fizice cum să vindeci miopia

Lecţia, în calitate de microsistem, captează şi reconfigurează într-un mod specific toate componentele universului didactic: conţinuturi, strategii, metodologii, modalităţi de organizare, forme de evaluare, specificări relaţionale, conformaţii psihosociale etc.

Calitatea acesteia depinde nu de fiecare element în parte luat separat, ci de relevanţa elementelor prin raportare la context şi modul de articulare la nivelul ansamblului didactic creat.

Aceste criterii generează o structură de acţiuni şi de relaţii flexibile, deschise, ce permit adaptări şi diversificări, din mers sau deliberate, în funcţie de parametri variabili ce definesc contextul intern şi extern al intruirii locul desfăşurării acţiunii, particularităţile clasei de elevi, strategia metodologică şi mijloacele de învăţământ desfăşurate în procesul instruirii, statutul lecţiei în sistemul activităţii didactice, etc.

În realitate, orice tip de lecţie suportă o contextualizare şi o materializare contextualizată, adaptată la cerinţe şi situaţii diverse. Lecţia mixtă Lecţia mixtă vizează realizarea, în măsură aproximativ egală, a mai multor scopuri sau sarcini didactice: comunicare, sistematizare, fixare, verificare.

  • Потустороннее, отрешенное выражение постепенно уплывало из глаз -- Я все еще не совсем понимаю.
  • Lentile de vedere cu dioptrii
  • Teacher's corner: Tema 14 - Definitivat
  • practicapedagogica: Tipuri de lectie
  • Все происходило так, как если бы Диаспар был живым существом, которому после каждого взрывообразного периода роста требовалось собраться с силами.
  • Будь он знаком со столь архаичной аналогией, он мог бы сравнить себя со всадником на закусившей удила лошади.
  • А из этого со всей непреложностью следовало, что Диаспар должен быть закрыт, с тем чтобы ничто извне не могло в него проникнуть.

Este tipul de lecţie cel mai frecvent întâlnit în practica educativă, îndeosebi la clasele mici, datorită diversităţii activităţilor implicate şi sarcinilor multiple pe care le joacă. Când obiectivul lecție deschisă pe tema viziunii fundamental al lecţiei îl constituie însuşirea unor noi cunoştinţe, celelalte etape corespunzătoare tipului mixt sunt prezente, dar au o pondere mult mai mică; ponderea celorlalte etape este determinată de vârsta elevilor: la clasele mari, lecţia de comunicare tinde chiar către o structură monostadială.

  • Viziunea 2 75 cum să se îmbunătățească
  • Norma vizuală la 9 ani Ca să fii un trainer bun în ziua de azi, se spune că este nevoie de foarte multă experiență.
  • Dacă viziunea se așează

Acest tip de lecţie se întâlneşte la o varietate de obiecte de învăţământ care au ca obiectiv formarea şi exersarea deprinderilor intelectuale matematică, gramaticădeprinderilor motorii educaţie fizică, tehnologică, lucrări de atelier sau capacităţilor creatoare muzică, desen, compunere. Adesea deprinderile nu pot fi formate într-o singură lecţie, exersarea lor realizându-se pe parcursul mai multor ore, care se pot desfăşura chiar succesiv, în aceeaşi zi.

Variante ale sale sunt: lecţia în atelier, lecţia în laborator, lecţia de rezolvare de probleme, lecţia de educaţie fizică, lecţia — excursie, etc. Lecţia de fixare şi sistematizare Lecţia de fixare şi sistematizare vizează consolidarea cunoştinţelor însuşite, dar şi aprofundarea lor şi completarea unor lacune.

Pentru tipar Preocupaţi fiind de eficientizarea activităţii didactice, atât profesorul cu experienţă, cât şi profesorul debutant proiectează scenarii didactice pentru fiecare lecţie. Dacă profesorul cu experienţă realizează, cel mai adesea, o simplă schemă a lecţiei, deoarece se bazează pe capacitatea de autoreglare în funcţie de realitatea concretă din clasă, profesorul debutant este obligat, prin statutul său, să proiecteze scenariul didactic pentru fiecare lecţie. Deşi pare împovărătoare, această activitate îşi are beneficiile ei incontestabile, constituind temelia pe care se fundamentează experienţa didactică din anii următori. Proiectarea unei lecţii este un exerciţiu şi un experiment totodată.

Se realizează prin recapitulare; recapitularea nu înseamnă reluarea într-o formă identică a unităţilor de conţinut însuşite anterior. Condiţia de bază a eficientizării acestui tip de lecţie o constituie redimensionarea conţinuturilor în jurul unor idei cu valoare cognitivă relevantă, astfel încât elevii să fie capabili de conexiuni care să permită explicaţii din ce în ce mai complete şi de aplicaţii optime şi operative în contexte din ce în ce mai largi ale cunoaşterii.

când pierd din vedere

Pornind de la metodele sau mijloacele utilizate în desfăşurarea lecţiei, variantele menţionate pot conduce la noi variante: lecţie de recapitulare sau de sinteză pe bază de exerciţii aplicative atunci când se urmăreşte consolidarea unor deprinderilecţia de recapitulare cu ajutorul textului programat sau al unor programe recapitulative computerizate; lecţia recapitulativă pe bază de fişe concepute în funcţie de nivelul dezvoltării intelectuale şi al pregătirii şi de ritmul de lucru al fiecărui elev etc.

Lecţia de verificare şi apreciere a rezultatelor şcolare Aceasta urmăreşte constatarea nivelului de pregătire a elevilor, dar şi actualizarea şi încadrarea cunoştinţelor în noi cadre de referinţă şi semnificare, cu consecinţe importante asupra viitoarelor trasee de învăţare.

In functie de acestea se lecție deschisă pe tema viziunii si tipurile de lectii : lectie mixta; lectie de transmitere de noi cunostinte; lectie de formare de priceperi si deprinderi fixare ; lectie de recapitulare si sistatizare; lectie de verificare si evaluare. Fiecare lectie poate avea mai multe variante: in functie de continut: lectie introductiva; in functie de metode: lectie de dezbatere, lectie de instruire — programata; in functie de mijloacele didactice: lectie pe baza de tv, diapozitive, modele; in functie de forma de lucru: lectie frontala, munca pe grupe, individuala; in functie de disciplina: lectie de formare de priceperi si deprinderi lectie de exercitii, lectie de lucrari practice, lectie de lucrari de laborator Evenimentele instruirii sunt: 1 Captarea atentiei — stimuleaza interesul, curiozitatea elevului; un film releva un fenomen neobisnuit si astfel se dirijeaza atentia. Noi ii cerem nu numai sa ne convinga pe noi, ci si pe el insusi. Confirmarea corectitudinii, la stiintele exacte exista de regula la sfasitul manualului.

Variantele lecţiei de verificare şi apreciere se stabilesc în funcţie de metoda sau modul de realizare a evaluării: lecţia de evaluare orală; lecţia de evaluare prin lucrări scrise; lecţia de evaluare prin lucrări lecție deschisă pe tema viziunii lecţia de evaluare cu ajutorul programelor computerizate. Cum este firesc, tipologia lecţiei rămâne deschisă şi permisivă la tratăm vederea în funcție de bates ipoteze şi asocieri.

Clasificarea, ca şi specificitatea fiecărui tip de lecţie nu constituie un şablon, o reţetă imuabilă, dată o dată pentru totdeauna.

ajută la vedere cine a ajutat

Ceea ce s-a reliefat în referatul prezentat nu constituie decât o platformă minimală, un punct de plecare pentru generarea de noi modalităţi de conjugare a unor momente ce nu pot fi totdeauna descrise sau anticipate în explorările de ordin teoretic.

Practica educativă însăşi poate sugera sau induce noi modalităţi de structurare a evenimentelor, de prefigurare a priorităţilor unei lecţii.

lecție deschisă pe tema viziunii minus 2 5 viziune

Mai multe despre acest subiect