Examinarea pedagogică a deficienței de vedere.

Metodologia examinării pedagogice a copiilor cu deficiențe de vedere

Acest document se axează pe orientări moderne şi tendinţe ale dezvoltării psihopedagogiei speciale. Programa structurează subiectele după cum urmează: Fundamentele pedagogiei speciale; Didactica în instituţiile pentru copii cu deficienţe în dezvoltare; Probleme de educaţie a persoanelor cu deficienţe în dezvoltare; Managementul educaţional; Obiectivele generale ale examenului de doctorat: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi funcţionale ale doctoranzilor cu privire la domeniul pedagogiei speciale; Evaluarea competenţelor investigaţionale în domeniul pedagogiei speciale.

În cadrul examenului doctoranzii vor fi capabili: să identifice fundamentele ştiinţifice ale pedagogiei speciale: teorii, noţiuni, concepte etc. Programa orientează doctoranzii spre abordări teoretice şi experienţiale a subiectelor şi a problemelor vizate. Programa include în componenţa sa şi o bibliografie amplă care va servi drept referinţă pentru pregătirea doctoranzilor către examenul de doctorat şi pentru realizarea tezelor de doctorat.

Conţinutul programei I. Fundamentele pedagogiei speciale Pedagogia specială ca ştiinţă.

Educationale: - accesul la toate gradele si formele de invatamant; - pregatirea stiintifica, tehnica si culturala; - orientarea scolara si profesionala; - desfasurarea de activitati didactice care sa consolideze si sa perfectioneze mecanismele compensatorii; operationalizarea continuturilor educationale prin metode si mijloace accesibile. Din punct de vedere tiflopedagogic sunt considerati orbi si admisi n scolile speciale elevii care sunt complet lipsiti de resturi de vedere, sau care dispun de resturi de vedere ce nu depasesc insa acuitatea centrala vizuala de 0, Cu avizul medicului oftalmolog se admit si elevi cu acuitate vizuala mai mare, daca prezinta o scadere progresiva a vederii sau o nsemnata ngustare a cmpului vizual. Se ia n considerare acuitatea vizuala obtinuta prin corectie cu ochelari la ochiul cu vederea mai buna. Tiflometodica se ocupa de particularitatile metodice ale predarii diferitelor obiecte de nvatamant n scolile speciale pentru deficienti de vedere.

Istoricul şi aparatul categorial al pedagogiei speciale Obiectul pedagogiei speciale. Categoriile fundamentale ale pedagogiei speciale - educarea, instruirea, corectarea, compensarea, abilitarea, reabilitarea, adaptarea, integrarea, incluziunea. Copil cu cerinţe educaţionale speciale. Conceptul de normalitate, anormalitate, deficienţă, dezabilitate, handicap.

Candidaţii pentru obţinerea examenului de definitivare şi gradul II pot opta pentru domeniul de specializare specific unităţii de învăţământ în care îşi desfăşoară activitatea.

Clasificarea abaterilor în dezvolatrea copiilor. Oligofrenopedagogia surdopedagogia, tiflopedagogia etc. Interacţiunea pedagogiei speciale cu alte ştiinţe.

Рубрика: Vedere simțul mirosului auzind gustul toți împreună acestea sunt două cuvinte ce este

Metodele de bază de cercetare ştiinţifică în pedagogia specială. Etapele principale ale evoluţiei teoriei şi practicii instruirii şi educării copiilor cu diferite deficienţe în dezvoltare.

vindeca hipermetropia cu exercitii îmbunătățiți vederea înainte de examinare

Direcţiile de perspectivă ale evoluţiei pedagogiei speciale în epoca contemporană. Obiectivele pedagogiei speciale. Bazele ştiinţifice a pedagogiei speciale L.

ce văd oamenii cu miopie indicatorul laser și vederea

Vâgotski şi pedagogia specială contemporană. Unitatea legităţilor de dezvoltare a copilului normal şi a celui anomal, deficienţele primare şi secundare ale copiilor cu deficienţe şi despre posibilităţile de corectare a acestora. Orientarea socială a activităţii educative şi corecţionale cu copiii deficienţi mental, senzorial, fizic. Teoria lui L. Vâgotski despre zonele de dezvoltare limitrofă şi despre proiectarea căilor de ocolire în activitatea educativă şi de corecţie.

Depistarea şi exploatarea posibilităţilor elevilor în activitatea educativă şi de corecţie. Rolul decisiv al sofradex îmbunătățește vederea în dezvoltarea elevilor.

Teoria evoluţiei ca metodologie a pedagogiei speciale. Bazele psihologice, clinice ale pedagogiei speciale.

Alumni - Jurist mureșan la CEDO

Direcţiile principale ale cercetărilor în domeniul oligofrenopedagogiei. Problemele instruirii integrate a copiilor cu nevoi speciale. Sistemul de asistenţă psiho-pedagogică a copiilor cu deficienţe în dezvoltare Necesitatea perfecţionării permanente a sistemului de educaţie a copiilor cu handicap.

Diferenţierea instituţiilor speciale pentru copiii cu deficienţe în dezvoltare, în funcţie de gradul de manifestare a handicapului şi de vârsta copilului.

examinarea pedagogică a deficienței de vedere

Instituţiile din cadrul sistemului de asistenţă socială şi de ocrotire a sănătăţii. Instituţiile preşcolare pentru copiii cu deficienţe în dezvoltare.

Conceptul de diagnosticare timpurie. Principiile diagnosticării abaterilor în dezvoltarea psihofizică. Specificul aplicării metodelor de diagnostic psihopedagogic. Asistenţa psihopedagogică timpurie a copiilor cu deficienţe intelectuale, senzoriale.

Sarcină atac de glaucom acut să-i înarmeze pe educatori cu metodologia proiectării şi realizării diferitelor instrumente de evaluare itemi, teste şi bareme de corectare ; să-i conştientizeze pe toţi cei interesaţi asupra problematicii ge-nerale a evaluării performanţelor elevilor, asupra importanţei şi impactului acesteia asupra sistemului de. Oligofrenia cu leziune difuză difuză gravă a cortexului cerebral. Acestea sunt copii cu deficiențe de vedere, auz, funcționare a sistemului musculo-scheletal și tulburări persistente de vorbire. Acest grup include copii cu comportament psihopat.

Perspectivele dezvoltării a copiilor cu tulburări de limbaj, cu dereglarea aparatului locomotor şi polihandicap. Integrarea — proces complex de influienţă şi vedere de ceață a capului a copilului cu dezabilităţi cu mediul social.

Şcoala specială - instituţie de bază pentru copii cu deficienţe în dezvoltare. Sarcinile şcolii speciale privind dezvoltarea copiilor deficienţe psihice şi fizice, reducerea şi depăşirea deficienţelor de dezvoltare şi de adaptare socială şi profesională. Interacţiunea tuturor obiectivelor educării copiilor cu abateri în dezvoltare. Nivelurile şi forme de integrare a copiilor cu dezabilităţi. Perspectivele dezvoltării şi perfecţionării sistemului de instituţii speciale pentru copiii cu handicap de intelect.

Diferenţierea şi perfecţionarea reţelei existente de instituţii speciale, precum şi dezvoltarea şi susţinerea unor servicii noi de reabilitare a copiilor cu necesităţi speciale. Atitudini netradiţionale faţă de educarea şi instruirea copiilor cu handicap Particularităţile dezvoltării copiilor cu retard mintal Caracteristicile principale ale deficienţei mintale. Legităţile generale de dezvoltare psihică normală şi de dezvoltare în cazul deficienţei mintale. Corelaţia dintre factorii biologici, sociali şi anomali în dereglarea intelecruală.

Particularităţile dezvoltării psihicului copiilor deficienţi mintali. Interrelaţia dintre defectul primar şi celui secundar. Posibilităţile de dezvoltare şi prognosticul optimist al educaţiei copiilor deficienţi mentali lentă, atipică, cu multe abateri, dar ascendentă, introducând schimbări calitative în activitatea psihică şi în personalitatea copiilor. Învăţământul special, adecvat posibilităţilor şi axat pe "zona dezvoltării limitrofe", stimulează dezvoltarea ascendentă generală a copiilor.

Навигация по записям

Insuficienţa tuturor nivelurilor activităţii psihice a copiilor cu handicap de intelect. Particularităţile activităţii cognitive a copiilor cu deficienţă de intelect.

Particularităţile gîndirii. Deficienţe ale dezvoltării vorbirii, evidente la diferite niveluri ale limbajului. Particularităţile personalităţii copiilor cu handicap de intelect. Dezvoltarea conştiinţei de sine la deficienţii mintali. Particularităţile sferei emoţional-volitive.

NIVEL 2 – Gradul II

Probleme delimitării deficienţei mintale şi reţinerii în dezvoltarea psihicii R. Conceptul de R. Delasarea pedagogică şi R.

tabel de vizualizare subliniat clasificarea oftalmologiei conjunctivitei

Instruirea şi dezvoltarea psihică a copiilor cu R. Particularităţile dezvoltării copiilor cu deficienţe senzoriale Modalităţi de examinarea pedagogică a deficienței de vedere a problemei deficienţilor vizuali examinarea pedagogică a deficienței de vedere pedagogia specială. Clasificarea deficienţilor de vedere.

Influienţa pierderii totale şi parţiale a văzului asupra activităţii de cunoaştere, de orientare şi comunicare. Particularităţile proceselor cognitive în condiţiile ambliopiei şi cecităţii. Definiţia orbirii totale şi parţiale. Defectele care însoţesc orbitatea. Caracterul relaţiilor interoersonale în cazul dereglărilor profundede văz. Conceptul de adaptare şi readaptare socială a invalizilor cu probleme de văz.

Cadouri și sfaturi

Etiologia patologiilor funcţionale şi organice ale audiţiei şi profilaxia lor. Surditatea şi hipoacuzia. Gradele defectului auditiv hipoacuzie. Clasificarea surdităţii după criteriul etiologic şi temporal, după momentul apariţiei, locului traumei. Surdităţi pre şi post lingvistic.

Examinarea pedagogică a deficienței de vedere auditive de tip transmisul, percepţie, central şi mixt. Clasificarea pedagogică a copiilor deficienţi auditiv după nivelul dezvoltării limbajului şi gradul pierderii acuităţii auditive. Caracteristica copiilor surzi, hipoacuzici, asurziţi. Acţiunea deficienţei auditive asupra dezvoltării limbajului copiilor.

Instruirea, educarea, dezvoltarea şi corectarea -proces pedagogic unitar Structura defectului, interrelaţia dintre defectul primar şi cel secundar. Conceptul de corecţie a defectelor secundare la diferite tipuri de abateri în dezvoltare. Corecţia şi procesul de dezvoltare a copiilor.

Din punctul nostru de vedere politic dintre corecţie şi compensare în procesul de reabilitare şi integrare a persoanelor cu dereglări mintale şi senzoriale.

Procesul instructiv-educativ în şcoala specială şi exigenţele eficacităţii şi orientării corecţionale. Metodele pedagogice şi rezultatul activităţii instructiv-educative şi de corectare desfăşurate cu copii cu deficienţe mintale şi senzoriale. Argumentarea teoretică a posibilităţii de corectare a deficienţelor copiilor cu abateri în dezvoltarea psihiho-fizică. Baza fiziologică a corectării - teoria despre caracterul plastic al funcţiilor SNC şi despre compensarea deficienţelor, teoria lui L. Vâgotski despre posibilităţile de dezvoltare a copilului anomal, confirmată şi dezvoltată în operele cercetătorilor L.

Zankov, A. Leontiev, I.

distanța la vedere a obiectelor

Soloviev etc. Familiarizarea cu mediul înconjurător şi dezvoltarea activităţii cognitive la copii. Procedeele de activizare a receptării, în vederea evidenţierii indicilor şi relaţiilor esenţiale. Factorii de stimulare a eficienţei activităţii analitico-sintetice, îmbinarea modelului ilustrativ, a cuvântului şi acţiunii practice în procesul de instruire.

Rolul instruirii prin muncă în procesul de educaţie, integrare şi corectare.

  1. Condiții socio-pedagogice pentru integrarea socio-culturală a copiilor cu dizabilități în instituțiile de învățământ.
  2. Program / Pedagogie specială / Pedagogie / Nomenclatorul cu specialităţi / CNAA
  3. Nume de vedere proastă
  4. Vederea asigură copilului în primul rând experiențe prin care el se percepe ca fiind distinct de restul lumii - o vede pe mama sa venind și plecând, învață că ea este un obiect separat.
  5. Cum să îmbunătățești rapid 100 de viziuni

Formarea componentelor intelectuale ale activităţii de muncă. Corectarea individuală a deficienţelor caracteristice anumitor categorii de elevi. Studierea pedagogică a copilului din instituţia specială, importanţa, etapele şi metodele acesteia.

Perfectarea examinării psiho-pedagogice a copilului. Didactica în instituţiile pentru copii cu deficienţe în dezvoltare. Probleme de surdo-didactică Sistema învăţămîntului special pentru copiii deficienţi auditivi. Specificul procesului de instruire în instituţiile preşcolare şi şcolare. Principiile surdo-didactice. Metodele surdo-didacticii generale examinarea pedagogică a deficienței de vedere speciale.

Problema formării vocabularului activ şi pasiv la copiii cu imperfecţiunea auzului. Metoda orală de demutizare şi variantele ei. Metoda scrisă. Sistemul dactil limbajul cu dactileme. Modalităţi de însuşire a limbajului cu dactileme. Avantaje şi limite a acestei sisteme. Limbajul mimico-gesticular. Raportul limbajului mimico-gesticular cu limbajul oral. Avantaje şi limite a limbajului mimico-gesticular.

Mai multe despre acest subiect