Cerința viziunii pentru materialul didactic,

EDUCAŢIA INCLUZIVĂ ŞI MANAGEMENTUL ŞCOLII PENTRU DIVERSITATE

Unităţile de conţinut propuse pot fi utilizate în cadrul orelor de Educaţie Moral-Spirituală, Educaţie civică, orelor de dirigenţie, precum şi a valorificării interdisciplinare a conţinuturilor de la treapta primară de învăţămînt din perspectiva educaţiei incluzive. Aplicarea suportului în activitatea educaţională va facilita formarea unui comportament social integrator al elevilor la treapta primară de învăţămînt. Argument în favoarea strategiilor didactice incluzive motivație pentru restabilirea vederii 2.

Diferenţierea şi individualizarea instruirii 9 2.

Strategii de evaluare 10 III. Etape în elaborarea unui proiect didactic 13 3.

cerința viziunii pentru materialul didactic

Proiecte de lecţii: 15 3. Asemănări şi deosebiri 15 3. Ce este dizabilitatea?

EDUCAŢIA INCLUZIVĂ ŞI MANAGEMENTUL ŞCOLII PENTRU DIVERSITATE

Dizabilitatea de auz 20 3. Dizabilitatea cerința viziunii pentru materialul didactic vedere 22 3. Dizabilitatea fizică 24 3. Dizabilitatea intelectuală 26 3. Problemele cu care se confruntă copiii cu dizabilităţi 28 3.

Convenţia cu privire la Drepturile Copilului 30 3.

Cum să comunicăm pentru a fi ascultaţi, auziţi, acceptaţi? Elevul nu mai poate fi considerat o problemă, dacă nu se adaptează ritmurilor propuse de învăţarea şcolară. El este un model de învăţare, expresie şi dezvoltare.

Politicile şi strategiile naţionale au la bază ideea de educaţie pentru cerința viziunii pentru materialul didactic fig.

Suport didactic

Modelele de educaţie incluzivă implementate astăzi în cadrul sistemului educaţional din Republica Moldova au ca scop soluţionarea problemelor în cadrul sistemului educaţional în raport cu nevoile sociale şi individuale ale celor care învaţă.

Educaţia pentru toţi. Apud, 3, p. Un rol deosebit în formarea unui comportament social integrator al elevilor revine competenţelor de autocunoaştere şi autorealizare, competenţelor interpersonale, civice, morale, competenţelor culturale şi interculturale.

  • Această perspectivă generează o serie de întrebări: -          Ce schimbări trebuie să se producă în organizarea şcolii?
  • Campania are ca obiectiv sensibilizarea comunităţii cu privire la necesităţile vârstnicilor, precum şi nevoia acestora de a socializa şi a se integra în activităţile oferite de către Fundaţia de Sprijin Comunitar.
  • Calaméo - Suport didactic
  • Proiectarea Activitatiilor Didactice
  • Scăderea vederii de la cheratită

Potrivit Curriculumului aceste competenţe se prezintă astfel: Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare - vizează capacitatea elevului de înţelegere şi apreciere a Sinelui; de reflecţie asupra comportamentului său în societate; valorificarea propriilor talente şi capacităţi; autodeterminarea şcolară, profesională, socială; construirea unui plan al vieţii sale etc.

Competenţe interpersonale, civice, morale. Competenţe de relaţionare interpersonală cuprind toate formele comportamentale care trebuie stăpînite pentru ca un individ să fie capabil să participe eficient şi constructiv la viaţa socială şi să rezolve conflictele, dacă e cazul.

Abilităţile interpersonale sînt necesare pentru interacţiunea efectivă, în mod individual şi în grup, şi sînt utilizate atît în domenii private, cît şi în domenii publice. Competenţe culturale, interculturale a recepta şi a crea valori - vizează aproprierea valorilor culturii naţionale şi general-umane pe care elevul trebuie să le cunoască şi să le interiorizeze: aprecierea particularităţilor culturii naţionale, a etniilor conlocuitoare şi a celei universale; bazele culturologice ale fenomenelor şi tradiţiilor de familie, sociale; rolul ştiinţei şi religiei în viaţa omului, influenţa lor asupra lumii; cultura timpului liber.

Exprimarea culturală cuprinde aprecierea importanţei exprimării creative a ideilor, experienţelor şi emoţiilor prin intermediul diferitelor medii, incluzînd muzica, expresia corporală, literatura şi artele plastice. Toate disciplinele de învăţămînt îşi asumă responsabilitatea privind dezvoltarea în plan personal, social şi profesional al elevilor.

Etapele de formare a competenţelor specifice sînt interdependente, constituind un proces continuu, care prin utilizarea strategiilor educaţionale au drept scop avansarea performanţei. Tipuri de dizabilităţi 1. Asemănări şi deosebiri.

cerința viziunii pentru materialul didactic viziune broască

Dizabilitatea de auz. Dizabilitatea de vedere. Dizabilitatea fizică. Dizabilitatea intelectuală.

vindecarea vibrațiilor vizuale simulatoare de cărți pentru viziune

Dificultăţile cu care se confruntă copiii cu dizabilităţi. Drepturile copilului 1.

Mai multe despre acest subiect